8 Mart 2008 Cumartesi

Balık Burcu 20 Şubat - 20 Mart

Gurubunuz : Su
Uğurlu gününüz : Perşembe
Uğurlu sayınız : 7
Uğurlu taşınız : Akvamarin
Uğurlu renkleriniz : Deniz mavisi, yeşilimsi mavi, gümüş
Uğurlu çiçekleriniz : İnci çiçeği, beyaz gül, zambak
Uğurlu kokunlarınız : Kiraz çiçeği, zambak, limon çiçeği
Uğurlu müzik : Yatıştırıcı hafif müzik
En bilirgin özelliğiniz : Merhamet
En büyük emeliniz : Rahat
En büyük hatanız : Kendinizi kötülemeniz
En büyük arzunuz : Dünyayı dolaşmak

Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Sessizce herkesle iyi geçinirler. Dürüst, vicdanlı, bağlı ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildir. Balık burcunun simgesindeki iki balık çift karakteri simgeler. Gerçekten bu kişiler diğerleri için bir bilmecedir. En önemsiz konuları bile gizli tutarlar ama önemli konularda sırlarını verebilirler.

Balık burcu diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen kişilerdir. Duyarlı, acı gerçeklerden her zaman kaçan, dünya dışı kişilerdir.

Güçlü bir mizah duyguları vardır. Bu alay etme nitelikleri ve olayları gülünç yönde ele almaları arkadaşları tarafından pek hoş karşılanmaz. Balık'lar kararsızlıkları, zayıflıklarıyla kendilerine karşı hoşgörülü oluşları yüzünden kendi kendilerinin düşmanı olabilirler. Kendine güvensizlik bu burcun en önemli özelliklerindendir. Tersliklerden korkarlar. Dünyanın onları yıkmaya çalıştığını, ya da kaderin onlara hep karşı olduğunu düşünürler. Yakınlarının, iş arkadaşlarının onları anlamadığını, yanlış anladığını düşünüp kendilerine eziyet ederler. Amaçsız, sıkılgan, ürkek, aynı zamanda iradesiz olurlar. Aşırı duyarlıdırlar ve hatalarını üstlenmezler. Dayanıksız ve iradesizdirler. Edebiyat ya da sanat ürünleri veren ruhsal duyguları çok güçlüdür. İyi müzisyen olurlar.

Başkalarını merhametle, acılarını hafifletmek üzere ya yardım eder ya da mistik bir biçimde dua ederler. Ama gerçeklerle yüz yüze gelmezler. Akıllı Balık'lar kendilerine bir çıkış bulur ve sanatla uğraşırlar. Akılsız ise uyuşturucu madde ya da alkolle kurtuluş arar, doğuştan zayıf olan iradelerini ve kararsızlıklarını vurgularlar.

Kolay kolay ölçeğe gelmez, disiplin ve olağan şeylere uymazlar; ancak iyi yürekli, sevimli, ve yumuşak olduklarından, arkadaşları onların içinde bulunduğu karmaşayı anlayamazlar.

Balıklar düşünce ve kararlarını biçimlendirebilirlerse de bunu nasıl başardıklarını bilmezler. Birtakım düşünceleri vardır ama hangisinin doğru ve iyi olduğuna karar veremezler. Düşüncelerinin çoğu uygulanamaz olduğundan, kırmadan bu işin olamayacağını onara anlatmak gerekir

Diğer burçlar içinde balıklar dinsel inançları en yatkın insanlardır. Sezgi güçleri çok önemlidir. Bu nedenle ruh doktoru ya da medyum olabilirler.

Balıklar evliliğin gündelik sorunlarına kolay ayak uyduramaz ama çok iyi bir aşık, duygusal bir sevgili olabilirler. Aktörlük, dans, yazarlık, ozanlık, balıkçılık, denizcilik, doktorluk, fotoğrafçılık ve din adamlığı onlara göre mesleklerdir. Disiplin gerektiren, yüksek sesle yapılacak, gürültülü işlerden hoşlanmasalar da hizmet işlerinde disipline uyarlar. Bilimsel değil artistlik bir iş yapmıyorlarsa boş zamanlarında sanatla uğraşırlar.

Zevkli insanlar olup konforlu evlerde yaşamak isterler. Konuk severdirler. Çocuklarına disiplin veremezler ve çoğu kez çocukları şımarık olur. Kendi eksikleri olan düzensizlik, vaktinde bir yere yetişme gibi davranışlarda çocuklarına örnek olmamalıdırlar.

Balıklar bilinç altında başkalarının görüşlerinden etkilenir ama bunun farkında olmazlar. Simgede birbirine bağlı, ayrı yönlere giden iki balık duygularında da ikiliği simgeler; bu nedenle kafalarını kolay kolay toplayamazlar.

Yarışmacı değillerdir. Kişisel tartışmaya girmektense kaçmayı tercih ederler. Kaçamadıkları ya da sabırları tükendiği zaman çığırından çıkar, yatışamaz, inatçı ve dik kafalı olur, anlaşmaya yanaşmazlar.

Dünyevi şeylere pek değer vermezler. Kadercidirler. Kendi kaderlerini kendilerini çizebileceğini öğrenmelidirler. Balık burcunu tanımlayan cümle "İNANIYORUM" dur.

Balık burcunda doğan çocuklar okulda pek mutlu olmazlar. Tarih gibi hayale dayanan derslerin ötesinde gerçekleri sevmezler. Resim yapmaları desteklenmelidir.

Kova Burcu 21 Ocak - 19 Şubat

Gurubunuz : Hava
Uğurlu gününüz : Pazar
Uğurlu sayınız : 4 ve 8
Uğurlu taşınız : Amatist, yeşim
Uğurlu renkleriniz : Koyu mavi, karışık renkler ve tonlar
Uğurlu çiçekleriniz : Hercai menekşesi, kartopu, kır çiçekleri
Uğurlu kokunlarınız : Sümbül, yasemin
Uğurlu müzik : Modern eserler
En bilirgin özelliğiniz : İşbirliği
En büyük emeliniz : İlerlemenizi sağlayacak imkanlar
En büyük hatanız : Başkalarını beğenme
En büyük arzunuz : Yardım

Kova burcu insanları insanlık sevgileriyle tanımlanırlar, bencil değildirler. Düş dünyasına dalmaz, gerçeklerle uğraşırlar. Dünyanın geleceği ile ilgilenirler, dünyayı daha iyi bir yer haline getirip kendilerinden daha kötü durumda olan kişileri kurtarmak isterler. Bu yüzden herkese yardım ederler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın herkesin aynı olanaklara sahip olmasını isterler. Kendilerini gerçeğe adamışlardır. Yenilik ve değişiklikten yanadırlar. Modern görüşlerine karşı inatçı ve sabit fikirli olurlar. Çekici olsalar da sıcak ve eğimli değildirler. Onlara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar arada her zaman bir uzaklık bırakırlar.

Kişisel özellikleri onlar için o denli önemlidir ki bu yüzden en yakın kişilerini kesip atabileceği gibi, bunu uğruna her türlü özveride bulunabilirler. Basmakalıp düşünen insanlar anlaşılmaz davranışları yüzünden kovalarla çatışabilirler. belki ilkeleri sonuna dek savunmaları yüzünde onları sevimsiz bulabilirsiniz. Bu tavırları onları hiç rahatsız etmez, dahası hoşnut bile olabilirler. Özgün olma tutkuları nedeni ile bilimsel sanat yetenekleri olabilir. Kovar başkalarının düşündükleri ile ilgilenir fakat yine de kendi görüşlerini kolay değiştirmezler. Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları çağın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Bilimsel bir kafaya sahiptirler dir, fakat bilim adamı olmayabilirlerdir.

Kovalar dik kafalı olur, kendilerinin dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını zannederle, kızarlar. Kova burcunu tanımlayan cümle "BİLİYORUM" DUR.

Evli kovaların bile kendilerine has bir özgürlükleri olması gerekir. Buda eşinin anlayışlı olup, onun tuzağa düşmüş duygusuna kapılmamasını sağlamasıyla olabilir. Bu yüzden kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Yalnız yaşamayı, her yönde hareket özgürlüğüne sahip olmayı e tutarlar.

Bilim adamı , öğretmen, yazar sosyolog, sosyal hizmetler, sosyal hizmetler, astrolojist, astronom, arkeolog, endüstri işçisi (TV veya elektronik dallarında) mucit olabilirler. Hava kuvvetlerinde ya da Birleşmiş milletlerde bir görev tam Kova insanlarına göredir. Bağımsızlık ve yaratıcılıklarını kullanabilecekleri işlerde zevkle çalışırlar. Basit, tekdüze işler onları çok sıkar. Niteliklerini insancıl işlerde daha iyi biçimde kullanırlar ve insanların koşullarını iyileştirmeye çalışırlar. Sıkıcı bir iş yaparlarsa harcanmış olurlar. Bu insanlar bilim adamı olarak doğmuşlardır. Çoğu zaman yeni bir şey keşfetmekle uğraşırlar. Bu da uzay, biyokimya, astronomi konusunda ya da eski uygarlıklarla ilgili olabilir. Boş zamanlarında değişik düşüncelerini ortaya koyacak işlerle uğraşırlar.

Kova'lar çocuklarının en az kendileri kadar özgür ve kendilerinden ileri, iyi eğitilmiş olmalarını isterler. Çocuklarla yaşlarından büyük konuları konuşup, onların tam anlayamayacağı şeyleri öğretmeye çalışırlar. Çocukları ile iyi ilişkiler kurabilirler. Kendi görüşlerini değiştirmemekle birlikte çocuklarının düşüncelerine değer verirler. Ailedeki diğer bireyler duygusal ise aralarında duygusal kopukluk hissedebilirler.

Kova çocukları akıllı olurlar. Yaratıcı güçleri alabildiğince erken ortaya çıkarılmalıdır. Müziği severler, flüt gibi bir alet çalmak isteyebilirler. Çabuk öğrenirler ve karneleri iyi olur. Dengeli çalışmayı öğrenmelidirler çünkü beğenmedikleri konulara hiç bakmayabilirler. Yetişkin Kova'lar gibi büyüleyici ama biraz kendilerini beğenmiş olurlar.

Oğlak Burcu 23 Aralık - 20 Ocak

Gurubunuz : Toprak
Uğurlu gününüz : Cumartesi
Uğurlu sayınız : 8
Uğurlu taşınız : Lal
Uğurlu renkleriniz : Kurşuni, koyu kahverengi
Uğurlu çiçekleriniz : Kara gül, kadife çiçeği, kamelya
Uğurlu kokunlarınız : Kamelya, çam
Uğurlu müzik : Folk müziği
En bilirgin özelliğiniz : İnat
En büyük emeliniz : Yükselmek
En büyük hatanız : Merak
En büyük arzunuz : Başa geçmek

Oğlak'lar ciddilik, tutuculuk ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Burçlar kuşağının en çok çalışan tiplerinden biri olup, başkalarının saygısını kolayca kazanırlar. Gerçek bir Oğlağ'ın iki temel özelliği, güvenilirliği ve dürüstlüğüdür. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Birine borçlu kalmaktan hoşlanmazlar. İki tip oğlak vardır. Biri yabani dağ keçisi olup taştan taşa zıplayarak dağın tepelerindeki daha yeşil otlara tırmanır; diğeri ise evcil keçi olup bir çevre içinde kendisine ayrılmış yeşilliklerle yetinir. Genellikle tutkulu insanlar oldukların kimseden geri kalmak istemez, ya başa baş lider ya öne geçerler. Çok iyi bir iş adamı olurlar. Oğlak kadınları eşlerinin (ve doğal olarak kendilerinin) yükselmeleri için ellerinden geleni yaparlar.

Evcil oğlaklar vadilerine bağlı kalır ve üzücüdür ki ve tüm tutkularına çalışmalarına arşın yarışmada çok ileri gidemezler. Akıllı iseler kendilerine güvenli ve dingin bir iş bularak yollarına giderler. Oğlaklar çok disiplinlidirler. Amaçlarına ulaşmak için dayanıklı bir biçimde çalışırlar. Güvenilir insanlardır. Onlara genellik paranızı ya da sırlarını verebilirsiniz. Hemen konuya girdiklerinde iyi konuşmacı olurlar.

Kendilerine karşı olan kişilerle alay ederler. Duygusuz olduklarından fazla maddeci görünebilirler. Eleştirici yönleri başkalarının başarısızlıklarını abartmalarına neden olur. Sosyal ya da ahlak düzeyini kendilerine eşit görmedikleri kişiler acırlar. Kendinden aşağı gördüğü kişilerle bir arada bulunmak zorunda kalırlarsa bu kez de kendilerine acımaya başlarlar. Kesinlikle gevşeyemezler, yakınlarına ve eşlerine karşıda diktatörce davranırlar. Uzun süreli arkadaşlıklar kurmazlar. Somurtkan, kolayca altüst olan kişilerdir.

Oğlaklar paraları konusunda çok dikkatli ama genellikle eli açık insanlardır. Gereksinimi olan kişiyi geri çevirmez, sıkıntıda olan birine yardım için kendi hedeflerinden bile vazgeçerler. Buna karşı bir teşekkür onlar için yeterlidir. Zor zamanlarında yardım elini uzatırsanız iyiliğinizi hiçbir zaman unutmazlar. Teşekkür etmek onara zor gelmesine karşılık yardımınız karşılığında bunu kesinlikle yaparlar. Oğlaklar çok bağlı kişilerdir. Bir kişiye inanır ve güvenirlerse ömür boyunca ona bağlı kalırlar.

Güçlü bir mizah yönleri vardır. Konuşmaları birkaç cümleyi geçmez ama kuru ve kısa cümleleri çok eğlenceli olabilir.

Geleneklerine çok bağlı kişiler olduklarından duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çeker, genç kuşaklarla pek geçinemezler. Genellikle yalnız insanlardır. Enerjilerinin büyük bölümünü mesleklerine yönelttiklerinden yaşamın birçok insancıl elemanından yoksun kalırlar.

Geleceği ayrıntılı bir biçimde planlayabilirler. Servet sahibi olmalarını engelleyebilecek her şeyi hemen bir kenara atar, bir adım geri gitmezler. Oğlak'ların zihinsel özellikleri soğuk ve hesapçı sözleriyle tanımlayabiliriz. Kolay kavrama yetenekleri yoksa da bir öğrendiklerini bir daha unutmazlar. Kuruntulu ve depresyona yatkın kişilerdir. Oğlak'lar insanlarla zor ilişki kurarlar. Bu ya utangaçlıklarından ya da işlerine aşırı bağlılıklarından ileri gelir. Buna karşın kendilerini yalnız hissetmezler. Oğlak burcunu tanımlayan cümle "KULLANIRIM"dır.

Oğlak'ların tutucu karakterleri evlerine de yansır. Sağlam ve iyi inşa edilmişse, eski evlerde oturmaktan rahatsız olmazlar. Gösterişi sevmez, yalnızca eşyalarının ölçülü, işe yarar olmasını isterler.

İyi bir matematikçi, politikacı, bilim adamı, mühendis, çiftçi, müzisyen, inşaatçı, mimar, dişçi ya da yönetici olabilirler. Güvenliğe , düzenli ve gelir getiren işleri severler. Çabuk zengin olma yollarına pek rağbet etmez, düzenli ve planlı hareket ederler.

Ailelerine karşı ciddi bir sorumluluk duydukları için aile bağları kuvvetlidir;ancak sevdiklerinden biraz uzak dururlar. Oğlak'lar, çocuklarının eğitim ve başarıları için birtakım zorluklar koyarlar. Çocuklarını övmez, kurallarına zaman zaman ezici olan buyruklarına körü körüne boyun eğmelerini isterler.

Oğlak burcunda doğan çocukların müzik, tarih, arkeoloji, izcilik konularındaki ilgileri desteklenmelidir. Genellikle ciddi ve yaşıtlarından daha olgun olurlar. Çok kitap okur, kitaplarını da iyi korurlar. Bir oğlak çocuğuna "ÇALIŞSAN DAHA İYİ YAPABİLİRDİN" derseniz bir sonraki karnesi iftiharla gelecektir.

Yay Burcu 23 Kasım - 22 Aralık

Gurubunuz : Ateş
Uğurlu gününüz : Perşembe
Uğurlu sayınız : 3
Uğurlu taşınız : Turkuvaz
Uğurlu renkleriniz : Mor, menekşe moru
Uğurlu çiçekleriniz : Leylak, salkım, mor menekşe
Uğurlu kokunlarınız : Nergis, menekşe, zambak
Uğurlu müzik : Pop müziği
En bilirgin özelliğiniz : Canlılık
En büyük emeliniz : Dünya çapında ün
En büyük hatanız : Alaycılık
En büyük arzunuz : Gezip, görmek

Yay burcu insanları, içtenlikleri ve iyimser yaşam görüşleri ile tanınırlar. Gençliklerinde dikkatsiz olup heyecanı severek yaşarlarsa da, geçmiş yanılgılarından en çok ders alan kişiler bu burçtan çıkar. Özgürlüklerine düşündürler. Ciddi işlerde ve felsefe konularında çok yararlı kişiler olurlar. Gençken geleneklere aykırı davranışlarda bulunurlar. Örneğin, herkesin resmi kıyafetle gittiği bir akşam yemeğine kazakla gidebilirler. Ülkücü fakat pratik insanlardır. Hayalci olmayan olumlu eylemler yaparlar. Kavrama yetenekleri çok gelişmiş olduğundan, beceriklilikler ininde katkısıyla ele aldıkları her işi başarıyla sonuçlandırırlar. Yay burcunu tanımlayan cümle "GÖRÜYORUM" dur.

Her zaman özgür olduklarını duymak isterler. Fiziksel (kapalı yerlerde) ya da duyusal (evlilik) olsun, özgürlüklerine karışılırsa altüst olurlar. Adildirler, başkalarını da savunmaya çalışırlar. Başkalarının duygularına önem vermezler, fakat kendileri içtendirler. İyi huylu, başkalarını incitmek istemeyen karakterleri olduğu hemen anlaşılır. Sporcu bir dış görünüşleri vardır. Gerçekte aha önemli olan entelektüel çalışmalar yerine, açık hava eylemlerini daha çok severler. Bütün açık hava sporlarından, özellikle binicililikten hoşlanırlar.

Yaylar bilmedikleri şeyleri araştırıp keşfetmeyi, edinmedikleri bilgileri daha sonra gerektiğinde kullanmak için depolamayı severler. Yabancı dil onlar için çekici bir konudur. Kendileri gibi ulaşılmaz gibi görünen bir konuyu ilgilerini toplar ve hedefe yaklaştıklarında yeni bir amaç üzerinde eskisini tamamlamadan çalışmaya başlarlar. Fiziksel olsun entelektüel olsun ,bilinmeyeni keşfetmeyi çok ekici bulduklarından gezmeyi yeni insanlar, yeni kültürler görmeyi çok severler. Sık sık uzun inceleme ve iş gezilerine çıkarlar. Yaşamlarında hep bir amaçları olur.

Yay'lar çok yönlü, aynı anda ilgilenebileceği birkaç konu olduğunda mutlu olan kişilerdir. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa sıkılmışlar demektir; değişikliğe gereksinimleri vardır.

İyi konuşmacı olurlar. Tartışmayı ve birlikteliği severler. Sıcakkanlı, ateşli, çabuk öfkelenen insanlar olmalarına karşın kötülük düşünmezler. Bağışlayıcıdırlar. Alışkanlıklarını kolay değiştirirler. Gergin ve huzursuz insanlardır. Aptalca risklere atılır ama yaptıkları yanlışlardan ders almasını bilirler. Para konularına pek kafaları çalışmadığından paralarını iyi yönetemezler. Zamanlarının çoğunu kumar oynamakla geçirebilirler. Gereksiz zamanlarda çok açık ve direkt konuşur ve başkalarını dikkatsizce incitebilirler. Bazen yapamayacakları şeyler için söz verirler.

Bazı Yay'lar yalana yatkın olur ve dahası kendilerini bile aldatabilirler. Hileli işlere akılları yatkındır. Hareketliliği sever, bilgilerini kullanmaktan hoşlanırlar. Huzursuzluklarını kontrol altında tutmazlarsa hem kendilerini hem çevrelerindekileri mutsuz ederler.

Yay'lar geniş, çok odalı, ve bahçeli evleri severler. Evlerini dikkat çekici bir biçimde dekore ederler. Ev yaşamı ile çok ilgilenmez, çoğu zamanda gezide olurlar. Evde toplumda önder olmak isterler.

İyi bir öğretmen, profesör, yayıncı, düşünür, avukat, yorumcu, seyahat acentesi, haşif, sporcu, din adamı, kitapçı olabilirler. Durgun bir ortamı kolay kolay kabul etmezler. Entelektüel olmak ister, iyi bir öğrenim için gece okullarına bile giderler.

Genellikle çocuklarına iyi ve sıcakkanlı davranırlar. Aydın kişiler olduklarından çocuklarının ilgilerini iyi yönlendirebilirler. Çocukları ile okulda oynar gibi oynar, yeni eğlenceler bulurlar.

Bu burçta doğan çocuklar mutlu ve güler yüzlü olurlar. İyi kalpli, arkadaş canlısı, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen çocuklardır. Her çeşit sporu ve hayvanları severler. Oyunda hile yapmamaları öğretilmelidir. Çok iyi öğrenci olurlar fakat disiplini pek sevmez ve kendilerini bağlanmış gibi hissederler. Oyunu çok severler.

Akrep Burcu 23 Ekim - 22 Kasım

Gurubunuz : Su
Uğurlu gününüz : Salı
Uğurlu sayınız : 9
Uğurlu taşınız : Topaz
Uğurlu renkleriniz : Canlı kırmızı, siyah
Uğurlu çiçekleriniz : Kırmızı karanfil, hanımeli, ateş çiçeği
Uğurlu kokunlarınız : Misk, manolya
Uğurlu müzik : Marşlar ve canlı parçalar
En bilirgin özelliğiniz : Karanlık
En büyük emeliniz : Zenginlik
En büyük hatanız : Merhametsizlik
En büyük arzunuz : Ömür boyu güven

Akrep burcu kişilerini tanımlamak çok zordur, çünkü her zaman uç noktadadırlar. Onlar için yarım ölçü yoktur. İstekleri ile(özellikle cinsellik konusunda) tanımlanırlarsa da yaşamın her alanında tutkuları vardır. Akrep burcunu tanımlayan cümle,"ARZULUYORUM"dur. Bu yüzden hiçbir şeyi yarım bırakmaz, tam yaşarlar. Yaşama güçleri kadar fiziksel güçleri de kuvvetlidir. Her an patlamaya hazır yanardağ gibidirler. Akrep'lerin güçleri gözlerinden okunur. Mimiklerini kontrol altında tutsalar bile bakışları ile sevgilerini ya da nefretlerini aktarabilirler. Kızgın bir Akreb'in gözleri bir Aslan'ı bile yolundan döndürebilir. Duygularına kapılırlarsa tehlikeli olabilecekleri için hareketlerini sürekli şekilde mantık kontrolü altında tutmaya çalışmalıdırlar. Bu burçtan en iyi ve en kötü insanlar çıkabilir. İlkeleri"ya hep ya hiç"tir. Ukala, kendini beğenmiş ve iki yüzlü insanları sevmez, bu tipleri aşağılamaktan zevk alırlar. Biraz patavatsız ve kaba kişiler olup, acı konuşurlar. Uzlaşmaya yanaşmaz, görüşlerinin doğrultusunda giderler. Akrep'ler sevilmemekten korkmazlar ama dikkate alınmak isterler. Görüşlerini kabul ettirme konusunda çatışmaktan ve onaylanmamaktan çekinmezler.

Kuşkucu olduklarından kolay inanmazlar, fakat inandıklarını sonuna kadar savunur, ödün vermezler. kendilerinden başkasına güvenmez, yeni düşünceleri kolay kabul etmezler. Nefret ve eylemleri gerçeğe değil kişisel nedenlere dayanır.

İstediklerini elde etmek için kullandıkları taktikler dolambaçlı ve acımasızdır. Kedilerine adaletli davranmadığını hissederse öç alabilmek için ellerinden geleni yapan vahşi yaradılışlı kişilerdir.

Akrepler işlerini tek başlarına yapmayı sever, bunu da başarırlar. Gösterişi sevmedikleri için başkalarının onun yaptığı işi bilmesi önemli değildir. Yeter ki kendini bilsin. Yaşam onlar için ciddi bir iştir. Sabır ve özenle çalışır, hedeften şaşmazlar. Engellerini nasıl aşabileceklerini sezer, fiziksel dayanıklılıklarının yardımı ile iş bitinceye kadar bırakmazlar ve yaşama doğmaktan başka borçları olmadığına inanırlar.

Akrepler kendilerini kandırmaz, gerçekle acı olsa yüz yüze gelmekten kaçınmazlar. Karşılarındakinin zayıf yanını keşfettikleri zaman zorlanırlarsa bunu silah olarak kullanmaktan çekinmezler. İnandıklarını açıkça ve acı biçimde söylediklerinden çok düşman kazanırlar.

Bütün basitliklere yatkın, habis, kanuna karşı kişiler olabilir, iyiye ve doğruya yalnız kendilerinin karar verebileceklerine inanırlar. Alkole, aşırı yeme-içmeye yatkındırlar. Yaşamları boyunca bir şey için çalışır, amaca ulaşınca başka bir şeye başlar ve kendilerini yenilerler.

Zayıf Akrep'ler ise zehirlerini içlerine akıtır, kendi kendilerinin yıkımına neden olurlar. Kötü bir akrep, öç almak için her şeyi yapabileceğinden son derece tehlikeli olduğu gibi, iyi bir Akrep'te gücünü olumlu yönde kullanarak insan sevgisi ile iyi bir önder olabilir.

Akrep burcu insellik, ölüm ve yenilik burcudur. Yaşam ve ölüm, esrarlı oluğu için onlara çekici gelir. Cinsellik yaşamın bir parçası olduğundan çok önemli, yaşamın ta kendisi, ölüm ise diğer ucudur. İlgi, tutku ve istekle severler ama cinsel yaşamları doğurucu değilse bu açığı kapatmakta güçlük çekerler. Kişisel yaklaşımlarında sezgiye dayanan bir duygusallık vardır.

Çok flörtçüdürler. Duygusal ilişkileri içten ve ciddi olmasına karşın çabuk sevgili değiştirirler. En yakın ilişkilerinde bile kendilerine ait özel bir şeyin gizli kalmasına özen gösterirler. Evleri her zaman kalabalıktır. Lüks; Akrep'lerin kendilerini başarılı hissetmelerini sağlar. Evlerinin tek yöneticisi olmak ister, bunu sağlamak için ne gerekirse yaparlar. Hem yakınlarını hem arkadaşlarını yönetmeyi severler.

Ruh doktoru, dedektif,polis,patolojist, eczacı, medyum, cani ya da asker olabilirler.

Önemli bir iş yaptıklarını biliyorlarsa hoşnut olur, sorunların kökenini incelemekten mutluluk duyarlar. Genellikle cerrahi tıp ve ruhbilim dallarında başarılı olurlar.

Akrep'ler kendilerini çocuklarına adarlar fakat yetiştirme yöntemleri biraz serttir. Çok sabit fikirli olduklarından çocuklarının soru sormalarına izin vermezler. tehlike anında akrep ana-babaları olağanüstüdürler. Akrep burcunda doğan çocukları hep oyalamak ve enerjilerini harcamalarını sağlamak gerekir. Oyuncaklar, kitaplar, detektif hikayeleri onları oyalar. Kız olsun erkek olsun küçük yaşta yüzmeyi öğrenirler. Sır saklama huyları olumlu yönde geliştirilmeleri ve küçük kardeşlerini kıskanmamaları öğretilmelidir.

Terazi Burcu 24 Eylül - 22 Ekim

Gurubunuz : Hava
Uğurlu gününüz : Cuma
Uğurlu sayınız : 6
Uğurlu taşınız : Opal
Uğurlu renkleriniz : Açık pembe, açık mavi, turkuvaz
Uğurlu çiçekleriniz : Pembe krizantem, pembe gül
Uğurlu kokunlarınız : Gardenya, yasemin, orkide
Uğurlu müzik : Romantik parçalar
En bilirgin özelliğiniz : Saygı
En büyük emeliniz : Mükemmel dostluk
En büyük hatanız : Kendini beğenme
En büyük arzunuz : Değerlerinizin anlaşılması

Terazi burcunda doğan insanlar güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. Herkese iyi davranmak isterler. Kendilerini her zaman oldukları gibi gösterirler, başkalarının onları oldukları gibi kabul etmelerini isterler. Onlardan sık sık "onun için yaptığın bunca şeyden sonra bunu bana yapmamalıydı" cümlesini duyabilirsiniz. Herkesin kendileri gibi olmamasının olağan olduğunu kabul etmezler, verdikleri kadar almak isterler. İlişkileri bu konuda dengeli olursa mutlu olurlar. Terazi burcunu tanımlayan cümle "TARTARIM" dır. Çok ender sert çıkış yapar, karar vermeden önce her şeyi tartarlar. Zorlanmaya hiç gelemezler. Üstelenirse sabır ve kibarlıklarını yitirirler. Nazik ve yumuşak konuşur istediklerini iyi anlatırlar.

Terazi'ler çok meraklı olup başkalarının yaşantısına girmeye bayılırlar. Sandalları, hileli işleri çok severler. Güzel şeylerden hoşlanırlar. Arkadaşları onlardan daha fazla şeye sahipse kıskanabilir ve lüks şeylere kavuşabilmek için hileli yollara başvurabilirler. Bazı Terazi'ler kıskanç ve kendini beğenmiş olurlar. Bu burcun iyi yönlerini almış kişiler kişisel çıkarları onay kazanmak yolunda kendi ilkelerinden vazgeçmenin kişiyi küçük düşüreceğine inanırlar.

Yalnızlığı hiç sevmezler; bu yüzden işbirliğini yeğ tutarlar. Zaman zaman yalnız kalıp düşünmek ve olayları tartabilmek isterler. Bu dönemde rahatsız edilirlerse çok öfkelenirlerse de kavga etmez çekip giderler. Satürn bu burçta güçlü olduğu için Terazi'lerin üstün bir yargı yetenekleri vardır. Ortaklarının çok çalışmasını isterler ama kendileri aslında biraz tembeldirler. Kimi zaman nazlı,iyi huylu ve durgun bir poza bürünürler. Bu durum iki eylem arasındaki durgunlukları olabileceği gibi, özellikle bu pozu da takınmış da olabilirler. Zor kara vermelerine karşın bir kez karar verince hangi yolla olursa olsun onu elde ederler. Karasızlıklarının bir eeni ise sorunu her tarafını açıkça görüp hangi tarafa hak vereceğini hemen bilmemeleridir. Zaman zaman "Bekleyelim ve görelim" der ve karar vermeden işi erteleyerek beklerler. Adaletin yerini bulması için ellerinden geleni yaparlar.

Teraziler uyumlu, herşeyin güzel ve dengeli olduğu bir dünya ararlar. Böyle bir davranış gerçek dünya için yararsız olduğundan hayalci fantastik olabilirler. Gerçekle yüz yüze gelince kaçış için uyuşturucu maddelerine sığınabilirler.

Teraziler güvenilebilir, iyi kalpli insanlar olup arkadaşlarını düş kırıklığına uğratmazlar. Zor sinirlenirler fakat göründükleri kadar yumuşak değillerdir. Kızınca bir kasırga gibi hiçbir şeyi yerli yerinde bırakmazlar fakat öfkeleri kendi kendilerini sarsıp hasta ettikten sonra geçer gider.

Terazi burcu hava grubundan olduğu için, entelektüel,bilgiye susamış ve yeniliklere önem veren kişilerdir. Ruhbilim, insan yapısı,felsefe,din konuları onları çok ilgilendirir. Başkalarının görüşlerini dinlemeye hazırdırlar. Nabza şerbet vermeleri çevreleri ile kaynaşmalarına yardımcı olur. Başkalarından kolay etkilenir ve güçlü kişilerin görüşlerini kabul ederler ama, bilinçaltında bunu yaptıkları için pişman olurlar. Merküri Başak burcunda ise bu konuda daha dengeli olurlar.

Terazi'ler aşık olmak için aşık olurlar ve hemen duygusal ilişkilere girerler. Aşk sözleri söylemekte üstlerine yoktur. Ama biraz havai olduklarından, dengesiz bir şeyle karşılaşırlarsa hemen uzaklaşırlar. Bunu da karşılarındakini kırmadan yaptıklarından kimse arkalarından kötü şeyler söylemez. Bugün burada sizinle sıkı fıkı iken başka yere gidince unutur,oradakilerle kaynaşır geri dönünce ilişkiye kaldığı yerden devam ederek hemen kavgaya girerler. Her zaman bağlı kalmazlar ama tam bir birliktelikte açık ve dürüst davranırlar.

Terazi'ler yalnızlığı sevmediklerinden hareketli büyük kentlerde, en azından şehir merkezinde evde almak isterler.

Dans ve müziği severler. Duygusal parçalara özel düşkünlükleri vardır. Artistik yetenekleri büyük olup evlerinin kendileri dekore ederler.

Bu burçta doğan kişiler iyi bir moda yaratıcısı,butik sahibi,kuaför,diplomat, tuhafiyeci ya da güzel sanatlarla ilgili herhangi bir işte başarılı olabilirler. Genellikle her işe girişirken bir ortak edinir,sorumlulukları paylaşırlar ama ortağı onun serüvenci kişiliğine uyduğu sürece. Pis,zor ve hoş olmayan çalışma koşullarına kesinlikle uyamazlar.

Sevecen Terazi'ler terbiyeli çocukları severler. Çocuklarını iyi anlar, sevgilerini zekice gösterirler. Çocuklarının görüşlerine değer verir, onlara saygı gösterir, çok disiplin kurmazlar.

Terazi burcunda doğan çocuklar sevimliliklerinin verdiği üstünlüğü iyi kullanır, iyi arkadaş olurlar. Fazla disipline gerek kalmaz. Kararlarını kendileri vermeye, ana-baba ya da kardeşlerine güvenmemeye alışmaları gerekir. Hemen tembelliği seçeceklerinden sürekli çalışmaları sağlanmalıdır. Artistik yetenekleri desteklenirse müzik ve dans derslerinde başarılı olabilirler.

Başak Burcu 24 Ağustos - 23 Eylül

Gurubunuz : Toprak
Uğurlu gününüz : Çarşamba
Uğurlu sayınız : 5
Uğurlu taşınız : Koyu mavi zafir
Uğurlu renkleriniz : Açık sarı, açık mavi, kobalt mavisi
Uğurlu çiçekleriniz : Açelya, sarı menekşe, lavanta çiçeği
Uğurlu kokunlarınız : Leylak, limon, sardunya
Uğurlu müzik : Eski şarkılar
En bilirgin özelliğiniz : Temizlik
En büyük emeliniz : Toplum tarafından beğenilmek
En büyük hatanız : Çekingenlik
En büyük arzunuz : İşte başarı

Başak burcunda doğan kişiler çalışkan ve pratik kişiler olup yaşamlarında en öneli şey iştir.

Ayrıntıları inceleyerek becerikli bir biçimde çalışırlar ama bu ayrıntı merakı onları kumandası altına alırsa sorunlarının tümünü görmeyebilirler. Her şeyi baştanbaşa doğru yaptıklarına inanırlar. Kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde yarım yamalak ya da gelişigüzel olduğunu hiç kabul etmezler. Alışmayı çok sevdikleri için başkalarına iş bulmak için çaba harcarlar ama tembel kişilere bu konuda yardımcı olmazlar. Başaklar kendilerini kimseye kullandırtmaz, bir noktaya kadar yardımcı olsalar bile sınırı geçtikten sonra hayır demesini bilirler. Sürekli eylem halindedirler, gevşemek onlara zor gelir. Onların dinlenme biçimi başkalarına ağır bir çalışma gibi görünebilir. Yönetici yıldızları Merküri olduğu için bilgiyi ararlar. Bu arayış içinde iyi kullanılırsa zekanın iyi bir uşak olacağını öğrenirler. İşlerinde ve öğrenimlerinde kendirini kanıtlamaya çalışırlar. Entellektüel çalışmaları gerçekler ve bilen değerlere bağlıdır. Başak burcunu tanımlayan cümle "İNCELERİM" dir.

Çok aydın fikirli olmadıkları gibi tutucu bile sayılabilirler bir sorunla karşılaşırsa hemen bütün ayrıntıları ile incelemeye koyulurlar. Neden, niçin , nasıl, nere olduğunu bile önemlidir. Bu yüzen iyi araştırmacı olurlar. Yaşam boyunca herşeyin en iyisini istediklerinden herkesi, her şeyi eleştirirler ve kolay kolay hoşnut olmazlar .

Sık sık kendilerine güvenini yitirebilirler. Akısızca insancıl tutkuları anlamadaki yeteneksizlerinden ötürü duygusal insanlarla ek anlaşamazlar.

Her şeyi dosdoğru , tam kurallara göre yapılası ve mantıkla tamamlanmadan doyurulmayan isteklerden vazgeçilmesi gerektiğine inanırlar. Sağlık ve temizlik kavramına o derece düşkünlerdir ki bu konu duygusal ilişkilerinde sorun yaratabilir. Çoğu zaman kusursuz insan aradıklarından zor evlenir, duygusal ilişkilere pek önem vermezler. Venüs terazi burcunda ise duygularını daha rahat belli edebilir,daha kolay ilişki kurarlar.

Arı şeylere düşkünlükleri ruhsal engeller yaratabilir. Bu saflık merak yüzünden sağlıklarına daha çok özen gösterirler. Genellikle sebze yerler. Azla çalışma, kuruntu ve endişe başta sindirim sistemleri olmak üzere sağlıklarını etkileyebilir, cilt hastalıklarına yakalanabilir.

Başak burcu toprak grubunda olduğu için maddisel şeyleri sever, dış görünüşe önem verirler. Tutumlu olmanın ve para biriktirmenin yararına inanırlar, ancak bu tutumluluk merakı pintilik derecesine varabilir.

Herkese güler yüzlü davranır ama utangaçlıklarından kendilerini oldukları gibi gösteremezler. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için soğuk bir görünüşleri vardır. Başak'lar okumaya pek düşkündürler. Yaşama pratik yönden bakar,mistik konularla pek ilgilenmezler. Çok zor arkadaş seçerler. İleri görüşlü insanları severler, yakınanlardan hoşlanmazlar; oysa kendileri çok yakınırlar. Evcildirler. Boş vakitlerini sevdikleri ile geçirmek isterler. Gezmeyi çok severler. Çevrelerinde değişiklik yapamazlarsa evlerinde yaparlar.

Başak'lar sağlam bir ev ararlar ve evlerini gösterişli bir şekilde sergilemekten hoşlanmazlar. Çevrelerinde herşeyin düzenli,temiz,yerli yerinde olmasını isterler. Kendileri bu konuda fazla çaba göstermedikleri halde başkalarının bu işleri yapmasını isterler. Başak'lar iyi bir sekreter,bilimsel araştırmacı,istatistikçi,öğretmen,muhasebeci ya da zanaatkar olabilirler. Bütün işleri çok severler,özellikle dikkat isteyen işlerde zevkle çalışırlar. El işlerinde hünerlidirler. Örgütlenme yetenekleri zayıf olduğundan iyi bir bölüm şefi olamazlar ama geri planda çevreye denge sağılabilecekleri bir görevde başarılı olurlar. İşlerinde güven isterler.

Çocuklarına hoşgörüsüz davranırlar. Onlardan çok şey beklerler ama buna her türlü özveride bulunurlar. Başak anne, okulda kirli ve dağınık gelen çocuğu temiz halıda yürüyünce alt üst olabilir. Başak'lar çocuklarıyla yakınlıklarını korumalı, onlardan kopmamaya çaba göstermelidirler. Başak çocuklarını çok severler. Okul dışında bu çocukların artistlik konulara ilgi duymasına yardımcı olmalıdır. Başak kızlar terziliğe, erkekler ise kısa zamanda bisiklete merak salacaklardır.

Aslan Burcu 24 Temmuz - 23 Ağustos

Gurubunuz : Ateş
Uğurlu gününüz : Pazar
Uğurlu sayınız : 1 ve 4
Uğurlu taşınız : Sarı zafir, sarı pırlanta
Uğurlu renkleriniz : Koyu sarı, altın, turuncu
Uğurlu çiçekleriniz : Kırmızı gül, sarı krizantem, orkide
Uğurlu kokunlarınız : Misk, portakal çiçeği, gül
Uğurlu müzik : Neşeli parçalar
En bilirgin özelliğiniz : Cömertlik
En büyük emeliniz : Zirveye çıkmak
En büyük hatanız : Övünmek
En büyük arzunuz : Sahip olmak

Aslan burcunda doğan kişiler yüce gönüllülükleri ve hareketli kişilikleri ile tanınırlar. Aslan için başka söze gerek yoktur. Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantısını bile onlardan daha iyi düzenleyebileceğine inandıklarından karşısındakilerde bunu kabul ederlerse her şey yolunda gider.

Bu burçta doğan kişilerin belirgin bir kaç özellikleri vardır. Her şeye karışmak, kibir ve fazla dogmatiklik. Aslan burcunu tanımlayan cümle "KUMANDA EDERİM" dir. Güneş gibi onlar da hep sahnede ışıl ışıl parlamak ve odak noktası olmak isterler.

Aslanlar askıya gelmeyen birici sınıf örgütleyicilerdir ve yetke alıştırması yapmak başlıca özelliklerindendir. İstediklerini kabul ettirmek onların huyudur. Hayran olunmaya bayılırlar. Yi zamanlarında heyecanlı, etkileyici, güler yüzlü, başkalarını yaşamına bile ışık getiren, dahası bunu görev olarak kabul eden sevimli, iyimser kişilerdir. Adaletli davranmamışsanız bile yüce gönüllü davranır fakat çok kızmış ise kurallara yakışır bir şekilde hemen düzelterek kendisini kralla eşit sayan densizin uygun bir biçimde geri çekilmesini isterler. Her zaman dürüstçe ve mertçe dövüşür, hiç bir zaman arkadan vurmaza.

Bağışlayıcı olmalarına karşın kişiliklerine ilişkin konularda aşırı duyarlı olur, olayın ağırlığı ile orantılı olarak kolay unutmazlar.

Aslanlar genellikle başaralı olurlar ve bununla da övünürler. Zor durumda aldıkları zaman şans onlara yardım eder ve Güneş onları en karanlık günlerinde aydınlatır.

Gelişmemiş aslan tipleri fazla züppe ve aşırı gururlu olurlar. Kimi zaman palavracı olabilir, sahip olduklarından daha fazla şeyi varmış gibi gösterebilirler. Başkalarını hemen eleştirir, zaman zaman son derce resmi olurlar.

Aslanlar lükse ve zevke düşkündürler. İstediklerini almak için borca girebilir, hovardaca giyinir, pahalı şeyleri isterler. Aslında para onlar için amaçlarına ulaştıracak bir aratır

Aslanlar içten kendine güvenen, açık sözlü insanlar oldukları için herkesin kendileri gibi dürüst olduğunu düşünür ve tersi davranışlarla karşılaştıklarında hem üzülür hem de öfkelenirler. Gururlarından dolayı kendilerinden asla kuşkulanmazlar. Doğru karakter analizi yapamaz, yanlış arkadaş seçerler. Sorumluluk taşıyan bir konumda oldukları zaman bu güveni hakketmek için ellerinden geleni yaparlar. Böyle bir konuma ulaşmazlarsa da haylaz, tembel, hırçın ve geçimsiz olurlar.

Aslanlar dramatik olaylara bayılırlar. Kendilerini sahnede soylu dramatik bir rol oynar gibi göründüklerinden oynadıkları rol gerçeğin ta kendisidir. Rol yapacakları bir ortam yoksa yaşamı sahne olarak kabul eder ve kendi kendilerine oyarlar. Beğenmedikleri bir işi yapmak zorunda kalırsa savsaklar, kötü bir şey yapmaktansa hiçbir şey almamayı yeğ tutarlar.

Aslanlar çok savurganlardır. Para ellerinden sanki akar gider. Genel görünümünden hemen olayı kavrar , tekrardan hoşlanmazlar onlara aynı düşüncede olmasınız bile onları yönetmesini becerirsiniz beğenildiklerini düşünüp yatışırlar. Genellikle entelektüel bir tartışmada olduklarından fazla bilgili görünürler. Ender olmakla birlikte depresyonla yıkılır, fakat kendilerini çabuk toparlarlar.

Aslanlar çok zor evlenirler. Asan burcu yükselen kişiler bile duygusal bir ilişkiye giderken dikkatli olmalıdırlar. Aşklarını çok büyüleyici bir biçimde belli ederler. Aslan kadınları evliliklerini kumanda etmek ve evde başrolü oynamak isterler. Kadın olsun erkek olsun uygusal ilişkilerinde kedi-fare oyunu onamayı severler. Hoşlandıkları kişiyi elde etmek için türlü risklere girerler. Flörtlerinde dürüst davranır ve andırmazlar.

Aslanlar aktör, dansöz öğreten, idare müdürü, kuyumcu ya da kendilerini gösterebilecekleri herhangi bir işte başarılı olurlar. Patronları saygıdeğer bir kişi , iş de hoş ise köle gibi istekle çalışırlar. Kasvetli e sıkıcı işlere hiç elemezle. Şerefli aptal, dar kafalı, kötü bir yönetici ise ya o ya da şef işte ayrılmalıdır. Dinlemeye, baka şeylerle uğraşmaya zaman ayırmayabilirler ama iş ve eğlenceyi bağdaştırabilirler. Büyük evlerde yaşamayı severler. Evlerinin görkemli görünmesini ister, iyi bir semte ev alabilmek için borca bile girerler. Ana-Babalığı ya büyük bir coşku ile yapar ya da hiç yapmazlar. Çocuklarına çok baskı yaparlar. Çocukları utangaç ya da ürkek ise kendi taşkınlıkları ile onları boğmamaya özen göstermelidirler.

Aslan burcunda doğan çocuklar eğemezsiniz ama özenle yönetilmeye ihtiyaçları vardır. Dünyanın en akıllı çocuğu olmadığını ona anlatmalı ama dikkatli eleştirilmelidir, çünkü heyecanı bataanırsa aynını yinelemeyecektir.

Yengeç Burcu 22 Haziran - 23 Temmuz

Gurubunuz : Su
Uğurlu gününüz : Pazartesi
Uğurlu sayınız : 2
Uğurlu taşınız : Yakut, aytaşı
Uğurlu renkleriniz : Beyaz, gümüş, beyazımsı, gri
Uğurlu çiçekleriniz : Nilüfer, beyaz gül, zambak
Uğurlu kokunlarınız : Misk, müge, leylak
Uğurlu müzik : Aşk şarkıları
En bilirgin özelliğiniz : Sadakat
En büyük emeliniz : Maddi güven
En büyük hatanız : Dikkatsizlik
En büyük arzunuz : Toplumda yükselme

Yengeçler duygusallıkları ve duyarlıkları ile tanınırlar. daha çok kadınlara yakışan bu burç yuvayı simgelediğinden yengeçler yuvalarına düşkün olurlar. Kolay anlaşılabilir ve geçinilir tipler değildirler. İyi günlerinde iyi kalpli, neşeli ,yardım sever, düşünceli ve anlayışlıdırlar fakat herhangi belirgin bir neden olmadan somurtkan ve alıngan olabilirler. Kendileri ile konuşanlara ya ters cevap verir ya a hiç cevap vermezler. içten anlayışlı bir arkadaş olup kimi zaman başkalarının sorunlarını can kulağı ile dinletip ardım etmek islerler kimi zaman da yalnızca kendi dertlerini anlamaktan başkalarını dinlemezler. Yakınlarını ve arkadaşlarını çok sevmelerine arşın bunu pek belli etmezler. Zaman zaman herkesin konuştuğunu zannederler. Bu olay gerçek ise de çok sor bağışlar, kendilerine yapılanı unutmazlar. Ufak bir konuda incinirse çok üstünde dururlar ve olayı büyütürler. Düşüncesizce söyledikleri sert sözlerle arkadaşlarını kırabilirler. Ama kendilerini eleştirilmesinden hiç hoşlanmazlar. Bu sert görünüşlerine karşın çok yumuşak ve iyi kalplidirler Yalnızca kendilerini korumak için bu burcu simgeleyen yengeler gibi kabuklarına çekilir, sert görünüşlü olurlar.

Yengeç'ler çok karmaşık insanlardır. Kendilerini tehlikeden hissettikleri zaman dev gibi güçlü, baz de çocuk gibi zayıf ve savunmasız olurlar somurtkan, kötü huylu ve hırçın ya da iyi kalpli, korucuyu ve yumuşak. Bir sarkaç gibi bu uç oktalar arasında gider gelirler. Bu sarkacın dengede durabilmesi için Yengeçlere mutlu bir yuva güvenlik gereklidir. Sorumluluk duyguları çok gelişmiştir. Aynı sorumluluğu karşılarından beklerler.

Kafalarına bir konu takılmışsa melânkolik, içe dönük ve her şeyden uzak dururlar. Kimi zaman onları oranızda bir duvar varmış gibi hissedebilirsiniz. Bu engeli aşan ve onlarının güvenini kazanan kişiler yumuşak, sevgi dolu bir kişi ile karşılaşırlar.

Aşladıkları işi yarım bıraktıkları hemen hemen hiç görülmemiştir. İşlerine oldukları kadar sevdiklerine de bağlı olduklarından bir kez sevince sürekli severler. Öfke onları acımasız bir düşman yapabilir ama yine de haylaz çocuğunu seven anneler gibi sevmeye devam ederler. Yengeçler ancak sevgi ile yönetebilirler; onlara zorla bir şey yaptırmak isterseniz tam tersini yaparlar. Oysa aşık bir Yengeç'çe yaptıramayacağınız bir şey yok gibidir. yengeç burcunu tanımlayan cümle "HİSSEDERİM" dir. Ev işlerini, özellikle yemek yapmayı severler. Burçlar kuşağının en iyi aşçılarıdırlar dır.

Yengeçler çok kuruntudurlar ve bunu neredeyse bir sanat olarak uygularlar. Dertlerini çoğu kez içlerine atıp gizlemeyi ve bu yüzden acı çekmeyi severler. Bu yüzden de sindirim sistemleri bozulabilir ve hatta ülser olabilirler. Yeri gelince hayır deme cesaretini göstermeyi, hoşgörüsüzlük, çekingenlik ve aşırı duygusallıklarını kontrol etmeyi öğrenmelidirler.

Yengeçler müziğe yatkındırlardır. Bazıları dinsel jonularla çok ilgilenirler.mistik konularla ilgilenirse kendilerini yitireceklerine inandıklarından meraklarını gidermeye çalışır ama derinlemesine incelemekten korkarlar.

Yengeç burcu iyi bir iş adamı, hemşire, ev kadını, ana okulu öğretmeni, denizci, antikacı, tarihçi olabilirler. Olağanüstü belleklerinin yardım ile isim, tarih ve kişisel ayrıntıları hatırlamaktaki başarılarını zekaları ve kurnazlıkları ile birleştirdikleri zaman iyi bir iş adamı olurlar. Soylu ve dingin bir ortamda çalışmayı severler.

Yengeç burcu anneliği de simgeler. Bu yüzden Yengeç'ler annelerine çok bağlı olurlar.çocuklara gösterdikleri bağlılık ve sevgi yüzünden onları rahatsız edebilir. Çocukların büyüdüğünü hiç kabul etmezler ve onaylamadığı bir şey yaptıklarında "Ben gençken böyle bir şey yapmazdı; ozaan her şey başkaydı" diye söylemeye başlarlar.

Yeneç burcunda doğan çocıklar evlerini severler. Onları azarlamak yerine "Böyle yapman beni üzüyor" demeniz yeterlidir. Çok çabuk etkilenir ve incinirler. Dans ve yüzme konusunda başarılı olabilirler.

İkizler Burcu 22 Mayıs - 21 Haziran

Gurubunuz : Hava
Uğurlu gününüz : Çarşamba
Uğurlu sayınız : 5
Uğurlu taşınız : Akik ve İnci
Uğurlu renkleriniz : Sarı, grimavi, açık mavi
Uğurlu çiçekleriniz : Mimoza, çiğdem, zerren
Uğurlu kokunlarınız : Gardenya, yasemin, sümbül
Uğurlu müzik : Modern batı müziği ve çok hareketli parçalar
En bilirgin özelliğiniz : Seziş
En büyük emeliniz : Yazarlık
En büyük hatanız : Gevezelik
En büyük arzunuz : Edebiyat alanında isim yapmak

İkizler burcu insanları her işe yatkınlıkları ve çift karakterleri ile tanınırlar. Entelektüel bir burç olan ikizleri Merküri yönettiği için bu burçta doğan kişiler çabuk düşünür, çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç işi birden yapabilirler. Neşeli ve mutlu oldukları bir anda suratsız yada huysuz olabilirler. Dışarıdan izleyen birkaç kişi onları anlamakta güçlük çekebilir.

Hep haklı olduklarını ileri sürerek görüşlerini değiştirmezler. Bazen tümüyle başka bir tutuma bürünüp bu değişkenlik tavırları ile karşısındaki insanı çileden çıkarılabilecek duruma getirebilirler. Bir konuda bilgisi az olsa bile bu bilgileri ustaca sıralayarak çok iyi biliyormuş gibi gösterebilir. Blöf yapmakta şaşılacak derecede ustadırlar.

Bu burcun insanları her şeyi nitelendirip sınıflandırmak, konuşmaları daha anlamlı kılabilmek için sözcük üretmek isterler. Konuşmak çalışmalarının temel taşı olduğu için özel bir önem verirler. Zihinleri sürekli olarak bir konudan diğerine atladığından sözcükleri bir bağlayıcı öğe olarak kullanmaya önem gösterirler. Rahat konuşma yeteneklerinin gevezeliğe dönüşmemesine çalışmamalıdırlar. Zeki, akıllı ve çekicidirler. Bu burcu tanımlayan cümle "DÜŞÜNÜYORUMDUR" dır. Öğrenmeyi sever entelektüel konuların tümüyle ilgilenirler. En büyük kusurları kararsızlıkları ve yüzeysel tartışmalarıdır. Çalışmalarında fazla ciddi olmaz, kitaplara şöyle bir göz gezdirirler. Sürekli oturup çalışmak onlara zor gelir. Yeni bir şeyler arayıp düşünen bir kafaları olmasına karşın katı konular üzerinde çalışmayı yeğ tutarlar.

Merküri haberleşmeyi yönettiğinden konuşmaya olan düşkünlükleri onların telefonda saatlerce dedikodu yapmasına neden olur. Gazete , radyo ve televizyonda en sevilen konuşmacılar herhalde ikizler burcundandır. İkizler insanları için eğitim doğdukları andan itibaren gereklidir. İyi eğitilmiş ikizler ne kadar hoş ve zarif ise, zayıf eğitim görmüş olanlar da yaşamı başkaları için çekilmez hale getirirler.

Bu burcun insanlarının anı anına uymaz. Değişkenlikten büyük zevk alır ama bu yüzden huzursuz olurlar. Gerginliklerinden ötürü zihinsel ve bedensel rahata kavuşamazlar. Aynı anda ilgilenebilecekleri birden fazla konu varsa mutlu olurlar. Zor zamanda kontrollerini kaybetmez , beklenmeyen çözümleri sağlayabilirler.

İkizler burcu sinirleri olduğu gibi el ve ayakları da yönettiği için düşüncelerini elleri ile biçimlendirmeyi severler. Bedenlerini de kafaları kadar eğitmeli; işe el ayaklarını hareketsiz tutmaya, yavaş yemek yemeye alışmakla başlamalıdırlar.

İkizler eğlenceli konuşmaları, terbiyeli davranışları ile kendilerini hemen sevdirir ama bir yere yada bir şeye bağlı kalmayı sevmezler. Bu yüzden aşk ve aile yaşamlarını pek iyi olduğu söylenemez. Değişikliğe meraklı olduklarından devamlı arayış içindedirler; bu yüzden de ortam değişikliğinden ve gezmeden çok hoşlanırlar.

Paraya özel bir düşkünlükleri yoktur ama güç ve özgürlük için isterler. Kendi paralarına karşı tutumlu olmalarına karşın başkalarının paralarını kolayca harcaya bilirler. Çoğu ikizler fazla maddeci olup kazançları konusunda kurnazca davranırlar.

Bazı ikizler yalana yatkın olurlar. Sevdiklerini, arkadaşlarını çok eleştirirler. Yasal olmayan işlere kolayca bulaşabilirler. Kavgacı değildirler ama tartışmayı severlere. Bu insanlar burçlar kuşağının anarşistleridirler. Ayrıcalıklarını vurgular, kurulu düzene baş kaldırır, kuralları çiğner, kişilere karşı koyarlar. Olgunlaştıkları zaman başkaları ile iyi geçinmek gerektiğini öğreneceklerdir.

Yeteneklerini tam olarak kullana bilmek için hiçbir bağlamaları olmadığını düşünürler. Flörtçü kişilerdir. Aşk mektupları birer edebiyat yapıtı sayılabilir. Evlendikten sonra canlılık istediklerinden ikil duyguları metres ya da sevgilileri olmasına yol açar.

İyi bir gazeteci , radyocu, öğretmen, yazar, sekreter, gezgin satıcı, postacı ya da zanaatkar olabilirler.

Gazetecilik konuşma, yazma ve değişiklik iç güdülerini doğuracağından onlar için biçilmiş kaftandır.

Çocukların ilgisini uyandırabilir, onlara okumaları için birçok kitap verebilir.

İkizler bucunda doğan çocuklar, arkadaşları elma şekeri yerken kitaplar devirirler. Bu çocukların yüzeysel olmalarına ve başladığı işi bitirmeye alışmalarına özen gösterilmelidir. Disiplinden hoşlanmaz , okulda arkadaşlarının konuştuklarını konuşturdukları için sık sık öğretmenden azar işitebilirler. Disiplini ile ünlü okullarda okutulmaları öğütlenir. Bir defter ve bir kutu kalem onları günlerce oyalayabilir tabi başka bir konu bulana dek...

Boğa Burcu 21 Nisan - 21 Mayıs

Gurubunuz : Toprak
Uğurlu gününüz : Cuma
Uğurlu sayınız : 6
Uğurlu taşınız : Zümrüt
Uğurlu renkleriniz : Pembe, açık mavi, krem
Uğurlu çiçekleriniz : Kırmızı gül, pembe karanfil
Uğurlu kokunlarınız : Karanfil, müge, elma çiçeği
Uğurlu müzik : Senfoniler
En bilirgin özelliğiniz : Dayanıklılık
En büyük emeliniz : Ün
En büyük hatanız : İnat
En büyük arzunuz : Büyük servet

Boğalar dikkatlerini toplama yetenekleri ve amaca bağlıkları ile tanınırlar. Boğa burcunu tanımlayan cümle "SAHİP'İN" dir. Başkaları ile uyum sağlamakta güçlük çekmezler. İnsanlara yardım etmekten hoşlanırlar. Bu yüzden başı dertte olan arkadaşları Boğa'lara güvenebilirler. Boğalar evlilik, yuva ve meslek konularında güven içinde olmak isterler. Biraz can sıkıcı olmalarına karşın çok sabırlı , sevimli ve sıcak kanlı kişiler olurlar. Kolay kolay riske atılmazlar çünkü kendilerini koruma iç güdüsü çok gelişmiştir. Boğa burcu toprak grubundan olduğu için somut şeylerle uğraşmayı sever, uygulamalı işlerde başarılı olur. Yaşamın gerçekleri ile uğraşmakla ruhsal yönden doyuma ulaşırlar. Rahat düşkünlüğü, zevk ve doyum bu burcun insanlarını temel özellikleridir. Bunları sağlayabilecek koşulları elde ettikten sonra hiçbir dünya zevki onları çekmez. Parayı rahata kavuşmak için bir araç olarak görür, amaçlarına ulaşmakta hiçbir engel tanımazlar. Başarıya hayrandırlar. Başarılı insanlar onları amaçları konusunda etkileyebilirler. Biraz tutucu olduklarından kendilerine bir yaşam biçimi seçtikten sonra onları değiştirmeleri zordur. Her şey yolunda gidiyorsa, daha iyisi için bile olsa değişiklik gereği duymazlar.

Boğalar çok zor kışkırtmalara kapılır ama öfkelendikleri zaman geçinilmesi zor ve yırtıcı kişiler olurlar. Özellikle evlilik yaşamında kışkançlığını dürterek onları çok kızdırabilirsiniz. Zaman zaman çok inatçı olur, kendilerine ne yapmaları gerektiğinin söylenmesinden hiç hoşlanmazlar.

Onlara yol gösterilebilir ama güdemezsiniz; Çalışkan ve dikkatli oluşlarının yanı sıra mantıklı düşünen kişilerdir. Bir karar verdiklerinde onları yerinden oynatamazsınız. Bir işe girişmeden önce her olasılığı göz önüne alır, hiçbir olayın içine dalmazlar. Zamanlarını sabırla kullanırlar.

Biraz yavaş , pek özgün olmayan ama çok yapıcı bir zihinleri vardır. Onlardan yeni ve parlak düşünceler beklemeyin. Merküri Boğa burcunda ise, bir konu hakkında ne düşündüğünü sorarsanız düşüncesini size söylediği anda tartışma bitmiştir artık düşüncesini değiştiremezsiniz. Merküri ikizler burcunda ise tartışmaya biraz daha açık olabilirler. Dikkatli ve programlı çalışırlar ama önemsiz değişiklik bile onları hemen altüst eder.

Yemek yemeyi çok severler. Bazı zayıf tipler aşırı yemekten ve içmekten cinsel canlılıklarını yitirirler. Cinsellik, boğalar için yaşamın vazgeçilmez zevklerinden birisidir. Sahip olma içgüdülerinin kuvvetliliği duygusal yaşantıları içinde geçerli olduğundan, sevdikleri kişinin tümüyle kendilerinin olmadığını hissederlerse üzülürler.

Boğa burcunu yöneten gezegen Venüs olduğu için yapacaklarının yararlı bir sonuç verip vermeyeceği konusunda karar alıncaya dek kendilerinden bir şey vermezler. Ancak bağlılık duygularının güçlü oluşundan ötürü dostlarının sorunlarını dinler, yardım etmeye çalışırlar. Duygusallıklarının yanı sıra aydın kişiler olduklarından kendilerinden zayıf kişilerle evlenirlerse mutsuz olurlar.

Boğalar güçlü duygularını kolay anlatamazlar. Kimi boğalarda alçak gönüllülüklerinden kaynaklanan aşağılık kompleksi vardır. Sevilip sayıldıklarına zor inanırlar.

İyi bir çiftçi, işadamı, inşaatçı, mimar, heykel tıraş, şarkıcı, kuyumcu, banker yada muhasebeci olabilirler. Hızlı kent yaşamı yerine kırsal yerlerde yerleşmeyi yeğ tutar, bahçe işleri ile uğraşmaktan hoşnut olurlar. Büro çalışmasını sevmedikleri halde memurluğun garantisi ve güvenliği onlar için her zaman çekicidir. Müzik ve el işleri boş zamanlarının en başta gelen uğraşlarıdır.

Tutucu içgüdülerinden ötürü genç kuşakla arlarında bir köprü kurmaları zordur. Disiplin anlayışları çok katıdır. Çocuklarının onların düşüncelerini beğenip beğenmediklerine pek aldırış etmezler. Onların öğrenimi için ellerinden geleni yaparlar. Parayla alınabilecek herşeyin en iyisini satın alırlar.

Boğa burcunun doğan çocuklara oyuncak ve oyunlarının arkadaşlarıyla paylaşmaları gerektiği öğretilmelidir. Disipline kolay uydukları için okulda mutludurlar. Kurallara uymaktan hoşlanırlar. Yavaş ve gayretle çalıştıklarından zorlanmamalıdırlar.

Koç Burcu: 21 Mart - 20 Nisan

Gurubunuz : Ateş
Uğurlu gününüz : Salı
Uğurlu sayınız : 9
Uğurlu taşınız : Pırlanta
Uğurlu renkleriniz : Ateş kırmızısı, nar çiçeği, al
Uğurlu çiçekleriniz : Lale, gelincik, papatya
Uğurlu kokunlarınız : Manolya, lavanta çiçeği
Uğurlu müzik : Hızlı tempolu parçalar ve marşlar
En bilirgin özelliğiniz : Cesaret
En büyük emeliniz : Zafer
En büyük hatanız : Acelecilik
En büyük arzunuz : Liderlik


Koç burçlar kuşağının ilk burcu olup, Koç'lar hareketlilikleri ve enerjik oluşları ile tanınırlar. Koç burcunu tanımlayan cümle "BEN" dir. Bu burcun etkisi altında doğan insanlar coşkun , yaşamayı seven, canlı atılgan kişilerdir. Dış görünüşte çok pratik, düşünceleri yaşadıkları ortamla çok uyumludur. Yaratıcı bir merak sahibidirler. Sürekli olarak oyalanabilecek yeni serüvenler ve girişimler peşinde koşarlar. Atılgan olmakla birlikte amaçsız değildirler. Kendilerini eylemle kanıtlamak isterler, düşünmek onlara yetmez. Harekete geçmeden önce düşünmek alışkanlığını edinirse enerjik yaradılışları yardımıyla üretken olur, daha fazla şey yapabilirler. Yaşamdan ne istediğini bilir, onun peşinde koşarlar. Sabırsızlıkları ve öğüt dinlemez yaradılışları

Yüzünden zaman zaman güç duruma düşer, başladıkları işi çoğu kez bitiremeden bırakırlar.

Yeni şeylere başlamaya bayılır, fırsatları daha iyi değerlendirirler. Yaptıkları başkaları tarafından onaylanması onlar için çok önemlidir .Çabuk saldırıya geçer patavatsızca dahası kavga edercesine konuşurlar. Konuşmaları akıcı olmasına karşın konuyu abartır, gerçeği değiştirirler. Anlattıkları dinleyiciye çekici bir biçime sokmak için hayal güçleri ile olaya renk katarlar. Bu yüzden de hiç iyi diplomat olamazlar. Saflıkla pöhpöhlenmeye bayılırlar, ancak övgünün içten olmadığını anlayınca yıkılırlar.


Dürüstçe eleştirilmediklerini anlarlarsa işlerini bırakır, bazen de öç almaya kalkarlar. Hareket etmek onlar için planda geldiğinden kısıtlanmaktan nefret ederler.


Amaçlarına ulaşma konusunda çok tutundurlar. Bu yüzen her şeyi bir anda yitirebilirler. Dik kafalı olduklarından nedenler konusunda konuşmak istemezler. Olaylar onlara uyacak şekilde gelişmez ise sinirli ve huysuz olurlar.

Çabuk öfkelenir fakat çabuk yatışırlar, ancak olumsuz Koç'lar öfkelerini uzun süre korurlar

Başkalarına yardım etmeyi severlerse de temelde çok bencildirler. Yardımı sadece sahnenin ortasında kalabilmek amacıyla yaparlar. Bencilliklerini çeşitli şekilde ortaya koyabilirler. Örneğin, kötü bir yalancı olabilmelerine karşın ufak bir zahmete katlanmamak için pervasızca yalan söyleyebilirler. Yine de onları kolayca duygulandırabilirsiniz.

Her zaman gergin ve huzursuzdurlar. Zor koşullara istediklerini elde edinceye kadar katlanabilirler. Tehlikeden korkmaz, kendilerini kolayca tehlikeye atabilirler. Ya cesaret madalyası kazanır ya da yalnızca dikkatsiz ve tehlikeli bir sürücü olmakla ün salarlar. Yaşamayı sevdikleri için birinci olmak, herşeyin en iyisini yapmak isterler. Servet ve rahatlıktan çok ün peşinde koşarlar.

Söz sahibi olmak için mantık ve diplomasi yerine zor kullanabilirler. Tutkularının yanı sıra eğitimden, deneyden yoksun iseler çok aptal görünebilirler. Yenilgiyi hiç kabul etmediklerinden başarısızlıktan yılmaz, yeni serüvenlere atılmaktan çekinmezler. Kendilerini yeterince özgür hissediyorsalar hem işlerinde hem de kişisel ilişkilerinde daha uyumlu davranırlar.

Koç burcunda doğan kişiler her şeyi daha çabuk kavrayıp zaman zaman hiciv yapar ve hiç olmayacak yerde herkesi güldürürler. Ancak hızları onlar için bir tehlikedir çünkü konudan konuya atlar ve bir mantık dizisi kullanmazlar. Doğum haritasında Merküri Balık bucuna düşmüşse daha yavaş düşünürler, fakat tepkileri yine hızlıdır. Unutkan olabilirler ve şaşırırlar. Karasızlarından ötürü bazen aptal bir görünüş alabilirler. Cinsel çekiciliklerini göstermeyi severler.

Koç burcunda doğanlar iyi bir ruh doktoru, maden işçisi, kaşif, mühendis, itfaiyeci, silah yapımcısı, dişçi ve profesyonel sporcu olabilirler. Yavaş , dingin ve güvenli işleri sevmezler. Yarışmayı gerektiren işlerde, gürültülü bir ortamda hele de sorumlu bir konumda iseler , içgüdülerini kullanarak çok başarılı olurlar.

Koçlar önce ben dedikleri gibi önce benim çocuğum derler. En büyük yanlışları ise çocuklarının okulda başarılı olması için zorlamalarıdır.

Koç burcunda doğan çocuklar enerji doludurlar. disipline karşı gelirler ama disiplin onlar için çok önemlidir. Ders çalışmak için yeterli sabırları olmadığından hemen oyuna koşarlar. Karneleri tembellik, dikkatsizlik ve ilgisizliklerini gösterir fakat pratik yolunu buldukları zaman enerjileri onlara yardımcı olur.

27 Şubat 2008 Çarşamba

Reenkarnasyon Nedir?

REENKARNASYON (YENİDEN DOĞUŞ) NEDİR

Öncelikle şunu anlamalıyız.evrensel yasaların yaşamla ilgili en önemlisi reankarnasyon yeniden doğuştur.bütün canlı hayat için bu yasa işin belkemiğini oluşturur.rabbimiz adaletli ve esirgeyen ,gözetendir.hiç bir kula var oluş programında hak geçirmez.normalde etrafımıza baktığımızda adaletten Eser göremeyiz.kimi çok zengindir .kimi çok fakir kimi güzeldir kimi çirkin bazen özürlü. bazende bir kul doğar ve belki bir kaç dakika sonra ölür.yaşam içinde bu kısır bir döngüdür bu şekli ile baktığımızda adaletten söz edilemez.işin en önemli kısmı insan varlığı esas olarak fizik beden ve enerji bedenden oluşur fizik beden ruhun evidir ve bir kabuktur. enerji bedense olümsüzdür ve yaşam aslında enerji bedenin gelişimi ve tekamülü için vardır.bir enerji beden varlığı ana rahminden dünyaya gözlerini açtığı andan sonra gelişimine başlar.yaşam dediğimiz imtahan başlamış olur.kader ve kişinin hayatı yorumlama biçimine göre gelecek yaşamlarını belirler.bir örnek vermek gerekirse geçmiş yaşamda çok büyük düşmanı olduğu ve zarar verdiği bir kişi bu yaşamında bankadan kredi istediğinde .banka müdürü olur.ruhsal varlığımız aslında her türlü evrensel bilgiye sahiptır.ama benlik ve şuur bunu algılayamaz veya bir bölümünü algılar.
Yaşam programında ruhsal varlığımızın gelişimi esas alınmıştır.geçireceği tekamüle göre esaslar belirlenir ve anne, baba bu gelişim bir parçası olarak seçilir.bir yaşam ruh için asla yeterli değildir.zengin bir kişinin geçireceği gelişimle fakir veya özürlü bir kişinin geçireceği gelişim asla bir olamaz.
Bu yaşam sahnesinde elde ettiklerimiz ve aldığımız dersler gelecek yaşamda daima ileri adım atarak devam eder ve adalet sistemi böylece oluşmuş olur.

2-reankarnasyon olgusu m.ö bile vardı eski mısır da iyice var olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
3---hipnozda elde edilen ve araştırılan olaylar şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır.hala araştırmalar kürsülerde sürmektedir.

Reenkarnasyon'un anlamı

Enkarne: ete (bedene) girmek
Reenkarnasyon: tekrar ete (bedene) girmek

Basit olarak anlatıldığında reenkarnasyon (tekrar doğuş, tekrar bedenlenme, ruh gezisi) ruhun, doğum ve ölüm sirkülasyonu sayesinde tekrar tekrar insancıl varoluşa geçmesi anlamına gelir. Amaç sonsuz tekamüle ulaşmaktır.

Bütün büyük dinler ve dünya görüşlerinin öğretilerinde bu sirkülasyonun, yani ruhsal boyuttan materyal boyuta ve tekrar ruhsal boyuta geçmenin, gerekli olduğunda yatar.
Ruhun öğrenmek zorunda olduğu tüm dersler ve görevler bittiğinde, yani tekamülü tamamlandığında ancak bu sirkülasyon sona erer ve ruh sonsuzlukta yerini bulur.

Her ruhun amacı o büyük tekliğe, bütünlüğe dönüştür. Burada artık iyiyi veya kötüyü, siyahı ve beyazı, karanlığı ve aydınlığı birbirinden ayıran tezatlık kuralı geçerli değildir.

Reenkarnasyon anlayışına göre yaşam bir okuldur ve bu okulda her insan ayrı bir sınıfta dersini öğrenmeye çalışır. Hayatımızda yaşadığımız krizler, zorluklar birer sınavdır. Ve eğer kendimiz üzerinde çalışır ve bu sınavları aşarsak, hedefimize ulaşmış oluruz.

Ruhların tekrar doğuşu ile ilgili katı bir kural veya sıralama yoktur. Bu tamamen öğrenilen veya öğrenilemeyen dersler ile ilgilidir. İnsan karmasını tamamlayana kadar yaşamda varlığını sürdürür. Yani hatalar veya kötü eylemler iyilerle yok edilene kadar.

Reenkarnasyon'a göre insan eski yaşamında aldığı tüm tecrübeleri ve farkındalıkları yeni yaşamına "getirir" veya "ilave eder" ki, bu yeni yaşamına olgunluk, maneviyat ve bilgelik kazandırabilsin.

Eflatun'a göre reenkarnasyon iki türde varolur:


1. Seçim sistemi: Buna göre ruh eski yaşamındaki eylemlerine uyacak bir hayvan veya insan bedeni seçer. Yani ruh yaşam koşullarını önceden seçmiş ve böylece kaderini belirlemiş olur.
2. Denge sistemi: Burada yeni yaşam tamamen eski yaşama bağlıdır. Eski yaşamda yapılan hataların acısı yeni yaşamda çekilir. Örneğin zenginken fakiri horlayan birisi yeni yaşamında fakirin durumuna düşebilir ve onun çekmiş olduğu acıların aynısını yaşar.

Bu iki sistemde de anlatılmak istenen şu anki yaşamın bir sonraki yaşamı etkilediği veya etkileyebileceğidir.
her koşul bütün kullara eşit bir sistemde sunulur.bu yaşam şartlarını nasıl değerlendiğimize göre bir sınav yaşanacaktır.ve tabii ki bu bir takım sonuçları yaratacaktır.
bizim hayatı nasıl yorumladığımız gelişimimizi sağlayacaktır.ruhsal varlığımız en üst olgunluk seviyesine çıktığında var oluş süreci biter.bu hayatımızda gördüğümüz
adalet sistemi hiç hak geçirmeden bütün kullara sunulur.ömür.güzellik.çirkinlik.özürlü olmak,zenginlik ,fakirlik,mutluluk mutsuzluk.asla hak geçmez .tüm şartlar ruha sağlanır ve sınavın sonuçları bir sonraki yaşam şartlarını belirler daima ileriye çalışır.
Yaşam şartları hristiyan,müslüman bu her hangi bir dinde şehirde ve koşulda .bütün kullarına eşit şartlar verilir.bir kula bir saat veripte öbür kuluna 100 yıllık bir yaşam kredisi veriliyorsa işte bu dengeler içinde neden diye sormak gerekir.kimseye bir ayrıcalık tanınmaz.sistem evrensel yasalarla büyük bir düzen içinde çalışır.rabbimizin kullarına sağlayacağı adalet ancak reankarnasyon yasası ile oluşur.

4-reankarnasyon un en büyük amacı kişinin gelişiminin nerde bittiği ve bu yaşamda yapılacak işlerin hangi boyutta ve önemde olduğudur.bu bilinirse yaşam kredisi çok daha dikkatli kullanılır. Bazı olaylar kişi tarafından doğru yorumlanırsa büyük bir kazanç olacaktır .
5-ünlülerle yaptığım hipnoz seanslarından bazı örnekler


fatih yürek
eski mısırda küçük bir firavun totankamon un çocuklarından biri, rekabet yüzünden diri diri labirentin birine gömülüyor orada çok büyük acılar çekerek ölüyor.mısır hakkında inanılmaz bilgiler verdi ve piramitlerin yapımında sirius gezegeninden geldiklerini anlattı.çok ilginç bir seansttı.to secret ta yayınlandı.

Ekin
Çok güzel bir seanstı.canlı yayında yapmıştım .cezayirde yaşamış ve savaşta ölmüştü.cezayir ritmi ile kuddüm çalmıştı.herkes çok etkilenmişti.

Canan mutluer
Yayınladığım 3.göz programı için bir çekim yapmıştık.seans sırasında istanbul da büyük bir deprem olcağını görmüştü.ve 1 ay sonra deprem gerçekleşti.
Kendisi etna yanardağı sırasında ölen kutsal bir rahibe imiş.

Dansöz sibel gökçe
Bir önceki yaşamında sakat olduğunu ve intahar ettiğini çok büyük acılar çektiğini anlattı.çok üzülmüştük.

İzel

Yine canlı bir yayında konuk olan izel seansta pastacı bir kız olduğunu ve çok fakir yoksul yaşamını gözyaşları içinde star da anlatmıştı


Hamiyet
Bir yörük kızı iken ailesini kaybedip ormana sığınıyor.vahşi bir yaşam ve gerginlik veren dram dolu bir yaşam geçirdiğini yine göz yaşları içinde bizlerle canlı yayında paylaşmıştı

Ali şan

Zor bir seans oldu .kendisi çanakkalede şehit düşmüştü.savaşın vahşetini gözler önüne sermişti.


Hande ataizi
Fransada yaşayan ve ilaç imal eden bir gruba mensupu.engizisyon tarafından ölüme mahkum edilmişti,

Yaşar alptekin
Korsanlıkla geçen bir yaşam çizgisi ve diğer rakipleri tarfından duvarlar örülerek ölüme mahkum edilmiş.hem zor hemde tüylerimizi diken diken eden bir seanstı .yavaş yavaş ve acı dolu ölümü beni çok etkilemişti.

Futbolcu kompella

Sevgili kompela mistik yetenekleri olan spiritüel biri idi çok yeteneli olduğu için seans çok zevkli geçmişti.çok ilginçtir kuzey kutbunda yaşamış bir eskimo olduğunu ve bir buz ayısı tarafından parlaçalandığını anlatmıştı


Cler voyance -duru görü yeteneğim olduğu için bir kişiye ait vizyonları görme yeteneğim var
Yaptığım ritüellerde gördüğüm karmalar şöyle:

HÜLYA AVŞAR
ANTALYA VE ANAMUR CİVARINDA YAŞAMIŞ GÖÇER BİR YÖRÜK KAVMİNDEN.
ÇOK ZOR YAŞAM ŞARTLARI VE VİZYONDA GÖRDÜĞÜM KARELER,GERÇEKTEN İÇİMİ ACITTI DESEM YERİDİR.
ÇOK ÇOCUKLU BİR AİLE ,KEÇEDEN ESKİ BİR ÇADIR,KAR SOĞUK VE AÇLIKLA MÜCADELE .YÜZÜ BİR KEZ GÜLMEMİŞ MAVİ GÖZLÜ AFACAN BİR KIZ ÇOCUĞU.
CİĞERLERİ KISA YAŞAMI BOYUNCA ÇOK RAHATSIZLIK VERMİŞ.
OTLARDAN YAPILAN YEMEKLER.KEÇİLER.ÇATLAK ELLER VE DUDAKLAR.BANYO YOK SICAK BİR YATAK YOK.İÇLER ACISI BİR DURUM.
15 YAŞINDA BİR GIRTLAK AZALSIN DİYE OBADAN BİR GENÇLE ZORLA EVLENDİRİLİYOR.2 ÇOCUĞU OLUYOR.BÜNYESİ ÇOK ZAYIF .3. ÇOCUĞUNU DOĞURURKEN 27 YAŞINDA ÖLÜYOR.
MEZARI ANAMUR DA BİR TEPEDEDİR.


HINCAL ULUÇ
SEZAR ZAMANINDA ROMA DA YAŞAMIŞ ÇOK İTİBARLI SENATO ÜYESİ BİR KONSÜLDÜ..SEZAR A SADAKATİ VE YAKINLIĞI İLE TANINIYOR.SEZAR IN SIRDAŞI VE AKIL HOCASI.KANUNLARIN YAPILIŞINDA SEZARA ÇOK ÖNEMLİ FİKİRLER VERMİŞTİR.EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI MUHAFAZAKAR BİR KİŞİLİKTİ.
AİLESİ SEZAR A AKRABA İDİLER.SEZAR IN YÜKSELMESİNDE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLMUŞTUR.ÇOK ADALETLİ ,AKILLI,OTORİTER BİRİ İDİ.
SEZAR ONUN FİKİRLERİNE ÇOK SAYGI DUYMUŞTUR.
SEZAR IN KLEOPATRA İLE OLAN İLİŞKİSİNE ASLA SICAK BAKMAMIŞ VE ONU SÜREKLİ İKAZ ETMİŞTİR.BU İLİŞKİNİN SEZAR I YIPRATACAĞINA İNANMIŞTIR.
SEZAR IN MISIRI ELE ALMANIN GEREKLİ OLDUĞUNU SÖYLEMESİ ÜZERİNE BU İLİŞKİYİ KABULLENMİŞ AMA HEP UZAK DURMUŞTUR.BUNU SEZAR IN BİR ZAAFI OLARAK GÖRMÜŞTÜR.
ÇOK ZENGİN VE RAHAT BİR YAŞAMI OLMUŞTUR.SEZAR IN ÖLDÜRÜLMESİNDEN SONRA ROMA DAN GİZLİCE AİLESİ İLE KAÇMIŞ .VE 81 YAŞINDA PALERMO DA ÖLMÜŞTÜR.


CEM YILMAZ

İSPANYA DA YAŞAMIŞ BİR ÇİNGENEDİR.HAYATI SIKINTILI VE ZOR GEÇMİŞTİR.PARASIZLIK VE AÇLIK.ATLI BİR ARABA VE BÜTÜN BİR AİLENİN BARINAĞI GENÇLİĞİ BÖYLE GEÇMİŞ.2 KERE PARA ÇALMAKTAN YARGILANMIŞ VE HAPSE GİRMİŞ.
BABASI ÇALIŞTIĞI SİRKE 17 YAŞINDA YANINA ALIR VE DEĞİŞİK RENKLİ BİR YAŞAM BAŞLAR.
İP CAMBAZLIĞINI KISA ZAMANDA ÖĞRENİR.YERE AĞ GERMEDEN AKROBASİYİ İLK KEZ DENER VE İNSANLARIN KORKU DOLU BAKIŞLARI İÇİNDE GÖSTERİSİNİ İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜR .KISA ZAMANDA ÜNLENİR.SİRK DOLAR TAŞAR.KADINLAR İÇKİ.VE AŞIK OLUR EVLENİR.FAKAT SÜREKLİ GEZMEK ZORUNDA KALMIŞTIR.
ÇALIŞTIĞI SİRKİN SAHİBİ HASTALANIR VE ÖLÜR SİRKİ ONA BIRAKIR.ŞANSI DÖNMÜŞTÜR.YORGUNDUR VE AŞIRI BİR KUMAR VE İÇKİ MERAKI ONU DAHA DA YORACAKTIR.BÜTÜN PARASINI ÇAR ÇUR EDER.ELDE OLANDA YAŞLILIK İÇİN UÇUP GİTMİŞTİR.YORGUN HASTA VER PARASIZ BİR ŞEKİLDE 76 YAŞINDA VALENSİYA DA ÖLÜR.


OKAN BAYÜLGEN

FRANSA DA YAŞAMIŞ ÇOK ÜNLÜ BİR HALK ŞAİRİ İDİ.TİYATRO OYUNLARI DA YAZMIŞTIR.ASİL OLMAYAN AMA VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYORDU.
ÇOK ÇAPKIN BİR İNSANDI AŞIKLARINA YAZDIĞI ŞİİRLER SERANAD ŞEKLİNDE DİLDEN DİLE DOLAŞMAKTA İDİ BU GÜN BİLE SÖYLENMEKTEDİR.
KADINLAR ETRAFINDA PERVANE OLUYORLARDI.5 EVLİLİK YAPTI.
BİR MÜDDET İNGİLTERE DE YAŞADI .SONRA PARİSE DÖNDÜ.
KENDİ ADINA BİR TİYATRO VE OKUL KURDU.
KADINLAR YÜZÜNDEN BAŞI HİÇ DERTTEN KURTULMADI.ÇOK SEVDİ VE SEVİLDİ.AŞK ÜZERİNE YAZDIĞI BİR ÇOK ŞİİRİ VARDIR.
ŞİRLERİNİ OKUDUĞU ZAMAN KADINLAR KENDİNDEN GEÇİYORLARDI.
AŞIK OLDUĞU BİR KONTESİN KOCASI ONU DÜELLOYA DAVET EDİYOR.VE 56 YAŞINDA ÖLÜYOR.MEZARI ÇİÇEKLERİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN VASİYETİ ÜZERİNE GRES TEDİR.


İLHAN MANSIZ
ÇOK ÜNLÜ BİR RUS BALETTİ.ÇOK HAREKETLİ VE ÇALKANTILI BİR YAŞAMI OLDU.YAŞAMI BOYUNCA HER ÜLKEDE RESİTALLER VERDİ.ÇOCUKLULUĞU ÇAR ZAMANINDA RUSYA DA YAŞAMIŞTIR.BU ÇOK SIKINTILI VE ZOR BİR DÖNEMDİR.ÜNLÜ BİR BALET OLMAK İÇİN LONDRA YA GİTTİ.ÇOK ÇALIŞTI.
ORADA HARİKA BALE GÖSTERİLERİ YAPTI ALKIŞLAR ÖDÜLLER.RENKLİ AMA MUTSUZ BİR YAŞAM ÇOK YALNIZDI.BALE ONUN HER ŞEYİ İDİ
VÜCUDU ADETA BİR LASTİK GİBİYDİ.HER HAREKETİ BÜYÜK BİR ZERAFETLE YAPIYORDU.HİÇ EVLENMEDİ.YAŞAMI YALNIZCA DİSİPLİN İÇİNDE BALE İLE DOLU, ÇALIŞMAKTAN İBARETTİ.ÇOK BÜYÜK BİR AŞK YAŞADI FAKAT TERKEDİLİNCE AŞKA DA KÜSTÜ.YAŞAMININ SON YILLARINI PRAG DA GEÇİRDİ.ÇOK BÜYÜK YETENEKLER YETİŞTİRDİ.70 YAŞINDA PRAG DA ÖLDÜ.


TARKAN
İTALYA NIN GÜNEYİNDE YAŞAYAN ASİL BİR AİLEYE MENSUPTU.ÇOK MUTLU BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ.AİLESİ SANATA ÇOK DEĞER VERİYORLARDI.KÜÇÜK YAŞTA MÜZİĞE PİANO ÇALARAK BAŞLADI.ÇOK ÖZEL DERSLER ALARAK ŞANA BAŞLADI.METZO SOPRANO SESİ İLE HERKESİ BÜYÜLEDİÇOK GÜZEL BİR KADINDI..MÜZİK EĞİTİMİ ALMAK İÇİN AMERİKA YA GİTTİ.
HER ÜLKEDE KONSERLER .ÇOK TİTİZ VE MÜKEMMELİYETÇİ BİRİ İDİ.BU YÜZDEN AŞKLAR YAŞAMASINA RAĞMEN HİÇBİR ZAMAN EVLENMEDİ.ŞAN TEKNİĞİNE TİZ SES TEKNİĞİNE YENİ KULLANIMLAR GETİRDİ.HAYRANLAR ALKIŞLAR.PARA SIKINTISI OLMADAN SON DERECE LÜKS BİR YAŞAMI OLDU.
YAŞLANDIĞINDA AİLESİ İLE YAŞADIĞI ŞATOYA KAPANDI.MEZARI TANZARO DA DIR.

HAKAN ŞÜKÜR
FATİH SULTAN MEHMET ZAMANINDA YAŞAMIŞTIR.FATİH MACARİSTAN A GİTTİĞİNDE ANNESİ BEYAZ RUS BABASI MACAR OLAN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU YANINDA GETİRİR.ONA HOCALARLA DİSİPLİN İÇİNDE HARİKA BİR EĞİTİM VERİRLER.BÜYÜNCE YENİÇERİNİN BAŞINA GEÇER.SARAYA YENİ GELMİŞ BİR CARİYE İLE EVLENİR.SAVAŞLAR ZAFERLER.YORUCU AMA ÇOK DEBDEBELİ BİR YAŞAM.FATİH İN SEVGİSİNİ KAZANIR.
KISIR BİR DÖNGÜ İÇİNDE GEÇEN TEHLİKELİ BİR YAŞAMI OLMUŞTUR.
FATİH BİZANS I FETH EDERKEN ONU DA BERABERİNDE GÖTÜRÜR.İSTANBUL A SURLARDAN İLK GİRENLERDENDİR.FATİH İN ŞAŞALI DÖNEMİNDE HEP YANINDA VE SADAKATLE YER ALMIŞ VE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR.FATİHİN VEFATINDAN SONRA MACARİSTAN A GİDER VE 78 YAŞINDA BUDAPEŞTE DE ÖLÜR..

NECDET SEZER
FRANSA DA YAŞAMIŞ ÇOK ÜNLÜ BİR HUKUK ADAMI İDİ .
AYDINLIK DÜŞÜNCELERİ VE İLERİCİ FELSEFESİ TARİHTE HUKUK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.
HAYATINI ANAYASA DOKTRİNLERİNE ADAMIŞ.BİR İNSANDI.
BÜROKRAT VE TANINMIŞ BİR AİLEDEN GELİYORDU.
YAŞAMI MARSİLYA DA GEÇTİ.ÇOK BAŞARILI BİR HUKUK EĞİTİMİ GÖRDÜ .
BABASI DA KENDİ GİBİ HAYATINI HUKUK DOKTRİNLERİNE ADAMIŞ BİRİYDİ.
DAHA SONRA PARİS E GELDİ VE ÜNİVERSİTEDE TANIŞTIĞI MESLEKTAŞINLA EVLENDİ.ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAŞAM SÜRDÜ.
REFORMİST DÜŞÜNCELERİ OLAN BİRİYDİ.
3 ÇOCUĞU OLDU VE NİS TE YAŞAMINI YİTİRDİ.


ORHAN PAMUK
BİZANS DÖNEMİNDE YAŞADI.SIRADAN SAYILACAK ŞİMDİKİ YAŞAMI İLE KIYASLANMAYACAK BİR YAŞAMI VARDI.BİR KADIN OLARAK DOĞDU.ORTA HALLİ BİR AİLEDEN GELİYORDU.BABASI BİR DOKUMACI İDİ.
TUTUCU BİR HRİSTİYAN AİLEYE MENSUPTU.GENÇ YAŞTA EVLENDİRİLDİ.4 ÇOCUĞU OLDU 21 YAŞINDA ESKİ İSTANBUL DEPREMİNDE DUVAR ALTINDA KALARAK VEFAT ETTİ


REANKARNASYONA İNANMANIZ İÇİN EVRENSEL YASALARI BİLMEK VE BU KONUYU İNCELEMEK GEREKİR.BU BİR ADALET VE EĞİTİM MEKANİZMASIDIR.
HİÇ BİR FENOMEN VARKEN YOK OLAMAZ.
RUHLAR VAR OLUR VE ÇEŞİTLİ EĞİTİMLERDEN GEÇER SINAVLARA TABİİ TUTULURLAR.
BÜTÜN KUTSAL KİTAPLARDA YENİDEN BEDENLEŞMEDEN BAHSEDER.
HATTA HZ İSA'NIN ENKARNE OLMASI GÜNDEMDEDİR.
BU KONUYA DİRETENLERE ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM.BİR KERE VAR EDİLDİĞİNİZİ GÖZLEMLİYOR ,BİLİYORSUNUZ DA BUNUN TEKRAR EDİLECEĞİNE NEDEN İNANMIYORSUNUZ.
DE JAVU HER AMAN REANKARNASYON DEMEK DEĞİLDİR ÇÜNKÜ İNSAN TELEPATİ İLE DONATILMIŞ BİR VARLIKTIR.DEĞİŞİK BİR TAKIM HİSLERE SAHİPTİR.
REANKARNASYON VE EKMİNEZİ KONUSUNA YAŞAMIMI VERDİM HALA DA ARAŞTIRIYORUM.AMERİKA DA KÜRSÜLERİ OLAN BU KONUYU TÜRKİYE DE UĞRAŞLAR VEREREK İNSANLARA SUNDUM.MAALESEF BEBEK ADIMLARI İLE İLERLİYORUM..

Astrolog: Esin Uzer

Astroloji ve Sağlık

Medikal astroloji, insan vücudunun işleyişiyle ilgilenen astroloji dalıdır. Yetkin bir medikal astrolog, bir kişinin doğum haritasını analiz ederek, o kişinin vücudunun güçlü ve zayıf yönlerini, çeşitli hastalıklara yatkınlık durumunu ve beslenme hatalarını saptayabilir.

Hastalık durumunda, hastalığın şiddetini ve süresini önceden saptamak için yöntemler kullanır. Bir medikal astrolog, bazen, decumbiture haritası adı verilen bir harita kullanarak, hastalığın gidişatını anlamaya yardımcı olabilir. Bu astroloji türü, astrologların doğum zamanını nadiren bildikleri eski zaman astrolojisine dayanmaktadır. Doğum zamanı yerine, hastalığın başladığı veya hekimin hastanın tahlillerini analiz ettiği zamanı esas alan bir harita hazırlanır. Decumbiture haritası, günümüzde, doktorun teşhis zamanına ya da hastalığın başlangıç zamanına göre hazırlanabilir.

Medikal astroloji ameliyat zamanının seçiminde de yardımcıdır. Medikal astrolog bir yüz germe operasyonundan okuldaki bir aşı kampanyasına kadar herhangi bir şey için en uygun tarih ve zamanı belirleyebilir. Kişinin doğum zamanını bilmek her zaman en arzu edilen durum olsa da, medikal astrolog, bu mümkün olmadığında, müşterinin prosedür için en uygun zamanını belirleyebilir. Tıbbi bir aciliyet varsa, elektif (seçim) astrolojiyi kullanmaya gerek olmayacağı açıktır. Medikal astroloji hastalık teşhisinde de kullanılmamalıdır. Hastalığı teşhis edebilecek yegane kişi bir tıp doktorudur. Hatta bir tıp doktoru medikal astrolojiyi iyi bilse de, doğum haritasına göre teşhis koymamalıdır. Çeşitli hastalık türlerine yatkınlığı belirleyebilir, sağlık problemlerinin ortaya çıkabildiği stres dönemlerini veya canlılığın azaldığı dönemleri çoğu zaman görebilirsiniz. Fakat hiç kimse bir hastalığı sadece doğum haritasına bakarak teşhis edemez. Böyle bir girişimde bulunulması da doğru değildir. Tıp doktoru bir hastalığı teşhis ettiğinde, medikal astrolog da, doğum haritasından hastalığın şiddetini ve süresini anlayabilir. Hastalığın tam olarak ne zaman başladığını veya teşhis edildiğini bilmek, her zaman yarar sağlar. Bu durumda, medikal astrolog o tarihte müşterinin hangi gezegen etkileri altında olduğunu anlayabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, eğer teşhisin zamanı kaydedilmişse, medikal astrolog o zamanı esas alan bir decumbiture haritası hazırlayarak, hastalığın gidişatı hakkında daha fazla bilgi elde edebilir.

Derleyen:Serap Rumelili Öcalan

Mitolojik Astroloji

Pallas-Athena hakkında anlatılan en dikkat çekici hikaye O’nun dünyaya geliş biçimidir.
Zeus Merkür gezegeninin koruyucusu olan ve "danışman” olarak bilinen güzel Metis’e aşık olur ve O’nu kandırarak beraber olmayı başarır. Gaia bu ilişkiden hamile kalan Metis için büyük oğlu Zeus’a şöyle der: Metis’in ilk doğacak çocuğu kız olacak ancak, Titanlar Metis’e yaşama hakkı tanırsa zaman içinde Zeus’un yerini alabilecek bir erkek evlat verebilecektir.Bunun üzerine babası Kronus (Satürn) gibi harekete geçen Zeus, Metis’i yutar. Bundan böyle Metis danışmanlığını sonsuza dek Zeus’un midesinden yapacaktır.Zeus bir gün Libya’daki Triton gölü kıyısında yürürken kuvvetli bir baş ağrısına yakalanır. Oğlu Hephaestus bu ağrıyı alışılmadık bir yöntemle durdurur, babasının başını açar ve içinden gri gözlü Pallas-Athena’nın çıkmasına sebep olur. Metis’in kızı tepeden tırnağa zırhlı ve nidalar atarak doğmuştur.
Babasının beyninden ortaya çıkan bir çocuk olarak Athena’yı zeka ile ilişkilendirmek doğaldır. Ama O’nun kökleri çok daha derinlere ve gerilere uzanmaktadır. Bu konuda bize ipucu veren ilk göstergelerden biri taşıdığı Gorgon Medusa figürlü kalkandır. Medusa başından kıvrım kıvrım yılanlar çıkan vahşi dişi bir iblistir. Söylenceye göre Medusa’yı Athena’nın yardımıyla öldüren Perseus zafer hatırası olarak kalkanı Athena’ya vermiştir.
Mitoloji yorumcuları Athena ile bu ürkütücü yılanların leydisi arasında bir benzerlik görmektedirler. Şöyle ki: Athena Libya’daki Triton gölünde ortaya çıkmıştır, Robert Graves Athena’nın Libyalı yılanlar Tanrıçası Neith’in Yunanlı bir yeniden doğuş versiyonu olduğunu düşünmektedir. En feminist Mitoloji Tarihçileri de bu görüşü desteklemeyi uygun bulmuşlardır.
Pek çok tarihçi Knossos’un sarayı Cretan’lı meşhur Yılanların Leydi’sinin bir rahibe değil de Athena’nın en erken formunda bir Tanrıça olduğunu düşünüyor. Arkeolog Marija Gimbutas’a göre neolitik kültürün en temel tanrıçalarından biri suların sahibesidir ve fiziksel formu yılan biçiminde ifade edilmiştir. İşte bu hayat kaynağı olan yağmuru getiren orijinal Bereket Tanrıçası’nın sembolü Athena'dır. Bu anlamda Astrolojik bakış açısında değerlendirdiğimizde Pallas-Athena ile Pluto’nun arketipi arasında kuvvetli bağlar olduğunu görebiliriz.Yılanlar gizli öğretilerde ve hayatı çevreleyen sırlarda, ölümde ve ölümsüzlükte (Akrep) önemli sembollerdir. Athena Yunalılar’ın Akıl Tanrıçası olarak anıldığı halde sadece zekadan kaynaklanan aklı temsil etmemektedir. Tanrıçalara özgü, içgüdüsel, feminen sağduyunun sembolü de Athena'dır. O’nun kutsal kuşu Baykuş da bunu sembolize etmektedir. Baykuş her zaman aklı ve sağduyuyu temsil eden bir sembol olarak bilinir. Athena söylencesiden de anlıyoruz ki burada söz konusu olan akıl, sadece saf zekadan ziyade içselleşmiş bir bilgi ve anlayıştan oluşmaktadır. Yunanlılar Athena’yı tanımlarken Entellektüel Akıl Tanrıçası tanımını yapmaktadırlar, ancak bu yaklaşım Athena’yı tanımlamaktan ziyade, Yunanlılar’ın entellektüelliği yüceltmek istemesinden kaynaklanmaktadır.Athena’nın bilgisi sadece beyinsel fonksiyonlara bağlı değildi. Pratik kullanıma yönelik faydalı bilgilerdi. Mesela söylenceye göre Poseidon ile Athena ilah olabilmeyi hak etmek için bir yarışmaya katılırlar. İnsanlık için en faydalı şeyi yaratan birinci olacaktır. Poseidon atı, Athena ise zeytin ağacını yaratır. Yarışmayı kazanan Athena olur. Bu gün bile Athena’nın adı Yunanistan’ın başkenti olarak yaşamaya devam etmektedir. Dokumacılığı, yemek pişirmeyi, çömlekçiliği, matematiği, atlı arabayı, “ Büyük Ayı” yı ve gemi yapımını icad eden, bütün faydalı sanat dallarının Tanrıçası Athena olarak kabul edilir.
1599 Yılında yapılan bir resmin yorumu günümüz feminist literatüründe bile Athena-Pallas’ı ataerkil yapının sembolü olarak yorumlamaktadır. Gökyüzünde de Pallas, dört büyük asteroid içinde Zeus’a (Jüpiter) en çok yaklaşabilendir. Bir anlamda Jüpiter’in gölgesinde kalmaktadır. Athena hukukun ve adaletin koruyucularındandır.
Bütün bu gelişmelerden de anlayacağımız gibi Athena çok yetenekli, zeki, cesaretli, buluşçu ve endüstriyel bir Tanrıçadır. Doğum haritasında Athena’nın en önemli fonksiyonu strateji, muhakeme ve sağduyudur.
Haritadaki burcuna ve evine bakarak Athena’nın ne tip fonksiyonlarının ön plana çıktığını yorumlayabilirsiniz. Sizin içinizdeki Athena stratejist mi, savaşçı mı, entellektüel mi, icatçı mı, endüstriyel mi veya hayatın sırlarını bilen mi ?
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin haritasında Athena, Kova burcunda ve Ay ile kavuşum halinde görülüyor. Bu da bize gelişen süreç içinde Amerika’nın icatçı ve yetenekli bir şekilde teknoloji kullanabilme kabiliyetini gösteriyor. (Ocak 2003 gündeminde bu yeteneklerini savaşçı platformda deniyor olabilir mi acaba ?)
Aynı zamanda yetenekli teknisyenlerin endüstriyel ülkeler arasında başı çekme özelliğine işaret ediyor ve bir diğer anlamıyla da kadınlara yönetim ve liderlik alanlarında fırsatlar vaad ediyor olabilir. Çin’e baktığımızda Athena’nın Başak burcunda olduğunu görüyoruz. Bu da Çin’in karşımıza çalışma gücüyle, yaratıcı kabiliyetiyle, verimli üretim gücüyle, minyatür el sanatlarıyla ve makine yedek parça fabrikalarıyla çıkmasını açıklıyor.
Athena’nın fazla vurgulandığı haritalarda karşımza fazlasıyla zırhına bürünmüş, gizli gururu ön planda olan birisi çıkabilir. Hatta harita sahibi bir kadınsa o zaman “ zırhlı bir Amazon’la” karşı karşıya olabiliriz. Tabii ki bu Athena’nın en sağlıklı ifadesi değildir. Önemli olan Athena’nın derinlerde barındırdığı olgun ve kıvrım kıvrım aklıyla bağlantıda kalabilmektir.
Haritada Athena’nın muhakeme biçimini yorumlayabilmeniz için, kişinin Baba sembolizmini nasıl özümsediğine dikkat etmelisiniz. Belki fazla dominant Athena, kişinin babası tarafından bazı projeksiyonlara tabi olduğunu anlatıyor olabilir. Bu durumda kişi ya projeksiyonlara uyacak ya da red edecektir. Özellikle erken yaşlarda Uranüs transiti alıyorsa, red etmesi gündemde olabilir. Bu durumda kişinin gerçek hedefi, kalkanını ve zırhını kendi kaderiyle yüzleşebilmek için bırakmayı öğrenmesi olabilir. Bütün hayatlarını babalarının gölgesinde veya projeksiyonunda yaşamış olanlar için aslında istedikleri hayatın bu olmadığını keşfetmeleri bir şok olabilir. Bu durumda kendi sağduyularıyla irtibata geçip, uzun zamandır giydikleri zırhı bırakabilmeleri kişisel becerilerine bağlıdır.Yakın ilişkiler kurmak ve aşk, Athena’nın en zayıf olduğu alanlardır. Üzerindeki zırh bu konudaki zorlukları sembolize etmektedir. Pek çok Titan ve Tanrı O’na evlenme teklif ettiği halde O hiçbirini kabul etmemiştir. Erkek egemen dünyada başarı ve yetenekleriyle mücadele veren kadınları sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Belki bir kadının haritasında 1980’lerin “Süper Kadını” mesajını taşıyor olsa da erkeklerin haritasında eğer kuvvetli bir pozisyondaysa o erkeğe şevkat ve hassaslık kattığını söyleyebiliriz.
Pallas-Athena gökyüzünde Mars ve Jüpiter arasındadır. Kendi yörüngesinde bir tam dönüşü 5 yılda tamamlar. Kendi içsel sağduyunuzla ve yeteneklerinizle kontağa geçebilme şansınızı öğrenmek için bu döngüyü izlemeye alabilirsiniz.

Hazırlayan: Meltem Ersoy
Kaynaklar :
"Mythic Astrology" Ariel Guttman ve Kenneth Johnson
"Asteroids in The Birth Chart" Emma Belle Donath

10 Şubat 2008 Pazar

Yükselen Burç Yazı:1

Yükselen burç, doğum günümüzle belirlenen Güneş burcunun yönettiği karakter özelliklerimizin üzerinde yükselen, bu özellikleri kaplayıp kuşatan, iç dünyamızı değil diğer insanlara ve dış dünyaya karşı tavır ve hareketlerimizi belirleyen, doğum saatimize bağlı burcumuzdur. Bir kişinin asıl burcu ile yükselen burcu çoğunlukla farklıdır ama istisnai olarak aynı da olabilir.


Yükselen burcumuz, dış dünyaya karşı yüzümüze hatta tüm bedenimize geçirdiğimiz bir maskedir, ancak bu maskeyi takıp takmamak elimizde de değildir. Bize uzaktan bakanlar öncelikle maskemizi görür, bizi maskedeki kişiliğimizle özdeşleştirir. İç dünyamız kan ağlarken maskemizde gülümseyen bir yüz görebilirsiniz. İçimizde uyumlu, sevecen, barışçı özellikler taşırken, yüzümüze kurt maskesi takmış olabiliriz. Cömert, iyiliksever, dünya malına önem vermeyen bir kişiliğe sahipken, maskemizin dilinden materyalist ve cimrice sözler dökülebilir. Ya da tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda uzaktan yalnızca yüzümüzdeki maskeyi, kişiliğimizi örten yoğun sisi görüyorlar demektir. Ancak biraz daha, biraz daha yaklaştıklarında yoğun sis pusa, maske tül peçeye dönüşecek ve maskemizin arkasındaki gerçek kişiliğimizi göreceklerdir. Hani deriz ya, 'Ahmet'i yakından tanıma fırsatım oldu, hiç de göründüğü gibi değilmiş.." diye. İşte Ahmet'in "yakından tanıdığımız hali" onun doğum gününe bağlı asıl burcu, "hiç de öyle değilmiş" diye tanımladığımız hali ise yükselen burcunun verdiği görüntüdür.
Ahmet, yakından tanıdığı Mehmet'in kişilik özelliklerinin yüzde on beş, yüzde yirmisini yükselen burcunun oluşturduğuna kanaat getirse de, yükselen burç özelliklerini (duygularını, düşüncelerini...) içimizde yaşamayız.
m tık iç dünyamızı oluşturan asıl burç özelliklerini dışa yansıtırken, yükselen burcumuzun süzgecinden geçiririz. Hangi duygu ve düşüncelerimizi dışa vuracağımıza, dışa vuracağımız duygu ve düşün-ı eleri nasıl ifade edeceğimize yükselen burcumuz (maskemiz) müdahale eder ve belirli oranda yükselen burcumuz karar verir.
mu da unutmamak gerekir: İç dünyamızın isteklerinin engellendiği, özgürce davranışımızın sınırlandığı durumlarda maskemizi takınmak zorunda kalabiliriz. Bu durumun uzun sürmesi halinde, maskemize göre yaptığımız hareket tarzı alışkanlığımız haline gelebilir ve bu tür davranışlardan vazgeçmemiz zorlaşabilir. Hatta bu davranışlar, karakter yapımız haline de dönüşebilir. Hurcunun karakter özelliklerine aykırılığı fazla olan kişilerde bu olgu önemle düşünülmelidir.
Bunun dışında, bedenimizin hassas bölgelerinin tesbitinde, taşıdığımız hastalık risklerinde, beden yapımızın oluşumunda, yedi sekiz yaşa kadar çocuklukta, asıl burcumuz ve ırsî özelliklerimizin yanında yükselen burcumuz da bizi etkilemektedir


YÜKSELEN BURCUN TESBİTİNDE İKİ USUL

* İlk olarak doğum yılımızı, ayımızı, günümüzü ve doğum saatimizi biliyorsak önemli bir problem yoktur.
* Doğum yılımızda ve doğduğumuz günde ileri saat uygulaması yapılmışsa, öncelikle doğum saatimizden o kadar saati çıkarır ve gerçek doğum saatimizi buluruz.

EĞER DOĞUM SAATİNİZİ BİLMİYORSANIZ, yükselen burcunuzu aşağıdaki usulle yaklaşık olarak bulabilirsiniz, ancak doğruluğundan emin olamazsınız.

Tüm burçları sırasıyla, özellikle beden yapısı ve karakteristik özelliklerini dikkate alarak okuyun. Beden yapınızla ve dışa vuran kişilik özelliklerinizle en fazla özdeşleşen üç - beş tane burç seçin ve bu burçları sizi yüzeysel olarak tanıyan birkaç kişiye okutup size uygun özellikler gösteren burcu seçmesini isteyin. Seçtikleri burç büyük ihtimalle sizin yükselen burcunuzdur.

Eğer doğum saatinizi kesin değil de yaklaşık olarak biliyorsanız, iş daha da kolaylaşacaktır. Yaklaşık saatler arasına isabet eden yükselen burçları ilk usulle bulup ikinci usulle eleme yaparak yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

YÜKSELEN BURCUN KARAKTERİMİZE HERHANGİ BİR ETKİSİ VAR MIDIR?

Buna evet demek zordur. Birçok burç kitabında, yükselen İkizler burcu şu özellikleri verir, yükselen Yay burcu bu özellikleri verir diye sayfalar dolusu yazılmaktadır ki kanaatimce bu durum gerçek durumu yansıtmamaktadır. Ancak maskeyi aynı durumlar için çok sık takanların, bu davranış biçimini alışkanlık haline getirmeleri mümkündür.

İlk olarak, yalnız kaldığımızda, kendimizle baş başa olduğumuzda v® bu yalnızlığımız sırasında falanca kişiye karşı tavır geliştirmeye çalışmadığımızda, sadece asıl yani Güneş burcumuzun özelliklerini yaşarız. O sırada Aslansak Aslanızdır, Balıksak Balık. Yükselen burcumuz böyle anlarda bizi etkilemekten uzaktır. Ne zaman ki karşımızda biri vardır veya birine karşı nasıl bir tavır takınacağımızı planlıyoruzdur, işte o zaman yükselen burcumuz devreye girer ve maskemizi takınırız.

İkinci olarak yükselen (x) burcu, çeşitli burçlardaki kişilerde aynı etkiyi göstermeyecektir. Nasıl ki kediye takılan aslan maskesiyle boğaya takılan aslan maskesi, görende aynı etkiyi göstermeyecekse, yükselen Boğa burcunun İkizler insanındaki etkisi farklı, Oğlak insanındaki etkisi farklı olacaktır. Zira asıl burçla yükselen burç arasındaki karakter benzerliklerinin, farklılıklarının ve aykırılıklarının bir araya gelmesi, bir tavrın dışavurumu sırasında değişik sonuçlar doğuracaktır.

Bu nedenle de yükselen burcun verdiği özellikleri anlatırken, asıl burçtan bağımsız şekilde değil, asıl burca bağlı olarak açıklamak doğru olacaktır ki bu da başlı başına bir kitap konusudur.

Bu konuda vereceğimiz iki kısa örnek, diğerlerini de anlamak bakımından size fikir verebilir:

Asıl Burç İkizler, Yükselen Burç Aslan

Yükseleni Aslan olan İkizler insanı, zekasıyla mantıksal sonuçlar gelişin"-m, taktik ustası (İkizler etkisi), akıllı bir yönetici, bir organizatör görünümündedir (Aslan etkisi). Ancak yöneticiliği sırasında gönlü, emri altındakileri özgür bırakmak taraftarı iken (İ), özgürlüğü çalışmamak kabul edenlerin üzerinde özgürlüklerini kısıtlayacak tarzda otorite geliştirebilir (A). Verdiği talimatın yanlış olduğunu düşünüyorsanız ona gerekçeleriyle anlatın, anlayacaktır (I), ancak mantıklı bir gerekçe ileri sürmeden yapamam demeyin yapmazlık etmeyin, ya sizi defterinden siler (İ+A), ya da bir anda yeni hu iş aramak zorunda kalırsınız (A).

Gerçekte uyumlu ve yumuşak huyludur ve sinirlendiği zaman bunu gülümseyerek geçiştirmeye çalışır (i), gülümsemesine aldanıp üzerine gitmeyen ederseniz bir Aslan gibi kükreyecek veya güç gösterisine başlayacaktır (A). Övülmekten hoşlanıyormuş (A) gibi görünse de, bu övgülerin arkasında art niyet arayacaktır (İ). Rol yapmaktan hoşlanmasa da, karşısındakinin konuşma ve mimiklerinden asıl niyetini kolaylıkla anlayıp (İ), ya duruma uygun rol yapacak,(A) yada sizden tümüyle uzaklaşacaktır (I).

Asıl Burç Başak, Yükselen Burç Terazi

Yükseleni Terazi olan Başak insanı, aklıyla mantıksal sonuçlar çıkaran (Başak etkisi) ve bu sonuçları zeki bir tarzda başkalarına anlatan (Terazi etkisi), mükemmelliği ön plana alan ve kafasında oluşan mükemmelliğe göre eksik gördüğü her hususu acımazsızca eleştiren (B, T), ancak bulunduğu konumu kaybetme, güvenliğini tehlikeye düşürme söz konusu ise (B) söyleyeceklerini dengelemeye çalışan (T), kendi dünyasında iyice düşünerek aldığı kararları (B) uygulamaya başlamadan önce ayrıca çevresinin de onayını alma ihtiyacı duyan ve bu yüzden çoğunlukla kararsız kalarak uygulama aşamasına geçemeyen (T) yapıdadır. Dıştan bakılınca eğlenceye düşkünmüş gibi görünse (T) de, en büyük zevki okumak ve çalışmaktır (B). Yakışıklı veya güzel olsa da, çalışma hayatında büyük başarılar gösterse de (T), içinde hep bir eksiklik, bir itilmişlik duygusu taşır (B). Geleceğe yönelik güvenlik arzusu ve kaygısı (B) ile bulunduğu konumu herkesin kabulü doğrultusunda güvenlikle sürdürme isteği (T), bu kişinin tüm hayatını güvenlik üzerine oturtmaya çalışmasına sebep olur. Ayrıntıcı olmasına, önüne her gelen konuyu ayrıntılarına kadar incelemek istemesine (B) rağmen, ayrıntıda boğulmaz, mutlaka tüm incelediklerini özet halinde kuşbakışı görülecek hale getirir

Karşıt Burçlar

Güneş, doğuşundan batışına kadar gökyüzünde yarım çember çizer. Burç takım yıldızları da mevsimine göre bu yarı çember üzerine sıralanırlar. Mevsimler geçip yıl tamamlanınca yarım çember çembere dönüşür ve tüm takımyıldızlar da çember üzerine yerini almış olur.

Çember üzerinden bir takımyıldızdan diğerine yarı çap çizgisi geçirildiğinde yarıçapın iki ucunda kalan burçlar birbirinin karşıtı burç kabul edilir
Karşıt burçlar takvimi
Buna göre Koç burcunun karşıt burcu Terazi,
Boğa burcunun karşıt burcu Akrep
İkizler burcunun karşıt burcu Yay
Yengeç burcunun karşıt burcu Oğlak
Aslan burcunun karşıt burcu Kova
Başak burcunun karşıt burcu Balık burcu olmaktadır


Zira takım yıldızların gösterildiği çarkta bunlar birbirinin tam karşısında yer almaktadır.
KARŞIT BURÇLAR, birbirlerine göre birçok aykırı özellik taşımaktadır. Aynı kişide olsa birbirini bütünleyecek olan temel özellikler farklı kişilerde yer aldığından , bütünleşme gerçekleşmemekte, birbirini anlayamaz iki farklı karakter ortaya çıkmaktadır.

Örneğin Balık düşler ülkesinde yaşarken, duyguları ve iç güdüleriyle hareket ederken; Başak tümüyle akıl ve mantık kurallarıyla hareket etmekte, yaşanılan gerçek hayatı (dünyayı) esas almaktadır. Aslan insani hayat felsefesini başkaları üzerinde hakimiyet temeline bina etmişken, Kova insani herkese özgürlük ilkesiyle hareket etmektedir. Koçun kavgacı ve rekabet yapısına karşılık, Terazi insani herkesin barış içinde, kendisinin de huzur içinde yaşamasını amaçlamaktadır. İkizlerin uyum arayan kibar ve nazik tavırlarına karşın Yay insani patavatsız haliyle ortalığı karıştırmaktadır. Yengecin aşırı duyarlı ve duygusal yapısına karşılık Oğlak insanı dünyevi amaçlar peşindedir.

Karşıt burçlar arasında ortak özellik gibi görünen huylarda bile farklı ve fakat birbirini iten nitelikler bulunmaktadır. Örneğin ikizlerde , Yay da çok konuşur. İlk olarak biri diğerinin yanında konuşma fırsatı bulamayacağı için kızgınlık duyacaktır. İkinci olarak ikizler konuştuğu kadar dinlemeyi de sevdiği halde, Yay kimseye söz hakkı vermeme taraftarıdır. Yayın konuşmaları daha çok olaylara ve kişilere yönelik olduğu halde, İkizlerin konuşmaları gözlemlere ve olayların mantığına yöneliktir. Yine örneğin İkizler de Yay da gezmeyi çok sever. Ancak ikizler yakın çevrede gezmeyi seçerken, Yay uzak diyarlara gezinti düzenlemeyi; İkizler doğal güzellikleri görmek isterken, Yay insani, tarihi ve farklı kültürleri tanımayı, İkizler bildiği yerlere giderken, Yay insani hiç görmediği yerlere gitmeyi yeğleyecektir.

Yine örneğin karşıt burç olan Boğa da Akrep de kıskançtır ve bu kıskançlık sahiplenmeye dayanır. Ancak boğa kıskanırken kıskanılmayı da isterken, Akrep kıskanılmayı istememekte, canının istediği şekilde ilişkiler kurma yolunun seçmekte, ancak karşı tarafa bu hakkı tanımamaktadır.

Yinede karşıt burç insanlarının birbirlerinden öğrenecekleri çok şey vardır.

Çocuk Burçları

Çocuklarımızı burçlarına göre tanıyın.

Koç burcu


Dünyaya gelir gelmez çıglıgı basar. Böylece daha dogdugu andan itibaren evin hakimi oldugunu anlatmaya çalışır. Aceleci, sabırsızdır, erken ayaga kalkar ve yürür. Biraz büyüyünce derin sevgisini ortaya koyar. Sevgiyle birlikte müthiş bir inat ortaya çıkar. Ona ceza verilmemelidir. Çünkü ceza, ne kadar hafif olursa olsun o kişililigine indirilen agır bir darbe sayar. Dahi çocukların en fazla bu burçtan çıktıkları söylenebilir. Cazibeli, gururlu, cesur, atılgan ve hayalperesttir.

Boga burcu

Sessiz ve sakindir. Fakat ummadıgınız bir anda feryadı basar. Daha birkaç aylıkken rahatsız edilmek istemedigini size açıklar. Boga çocuguna ısrar etmek hiç de iyi netice vermez. Çünkü bütün Bogalar gibi inatçıdır. Küçük yaştan itibaren inanılmayacak kadar kuvvetlidir. Ona daima şefkat ve sevgi göstermeniz şarttır. Azarlamak, tenkit etmek, cezalandırmakla onu terbiye edemezsiniz. Çalışmayı sevmezler, okumaya da pek meraklı degillerdir. Onu bu konuda teşvik etmeli, merakını tahrik etmelisiniz.

İkizler burcu

Daha bebekken beşiginin kenarına tırmanıp dışarıya atlamayı deneyecektir. Küçük yaşlarda resim, dans veya müzik kabiliyetini ortaya koyar. Okulda da zekası sayesinde ögretmenlerini memnun eder. Yalnız sinir sistemi hassas oldugu için onu sevgi ve şefkatle yatıştırın. Bu arada geniş hayali yüzünden mübalaga eder, yalan söyleyebilir. Her şeyden çabucak sıkılır.


Yengeç burcu

Çok hassas ve içlidir. Ona gereken şefkati gösterip güven duymasını saglarsanız kolaylıkla terbiye edip büyütürsünüz. Hak ettigi sevgiyi vermez, ilgiyi göstermezseniz çocuk büyüyünce, insanlardan çekinir ve şüpheci olur. Anne ve babasından görmedigi sevgiyi eşinde arar. Ama hislerini gizlemeye alışık oldugu için de arzularını, sevgisini açıklamaktan çekinir. Kişilik sahibi olabilmesi için yol göstermeniz şarttır.

Aslan burcu


Cesaretli, başkalarını idare eden, hareketli, gözü pek, konuşkan, zekilerdir. Daha küçük yaşta arkadaşlarını yönetmeye kalkar. Başıboş bırakılırsa kibirli, gürültücü, haşin olabilir. Daha erken yaşlarda onu iyi egitmeniz, dogruyla yanlışı ögretmeniz lazımdır. Çalıştıgı, verilen görevleri iyi yaptıgı zaman övün. Böylece çocuk, övülebilmek için kendine düşen işleri dikkatle yapar ve tembel olmaz.

Başak burcu


Küçük yaşlarda zekásını ortaya koyar. Her şeyi merak edip sorarak sizi bezdirir. Okulda da merakı ve zekası sayesinde başarılıdır. Üstelik fazla çalışmadan başarı gösterir. Yalnız o sabırsız, çabuk bıkan huzursuz bir tiptir. Anne-baba, çocugu oyalayacak konular bulmalı, onun derslerini sevmesi için çareler düşünmelidir. Başaklar dogayı çok sever. Bakıp besleyecegi bir kedi, köpek, kuş alın.

Terazi burcu


Çok yönlü ama çekingendir. Hislerini kolay kolay açıklamaz, fakat çok sevilmeyi ister. Güzelliklere düşkün, hisli, kafasını kullanabilen, nazik, terbiyeli bir tiptir. Erken yaşta onun hangi konuya kabiliyeti oldugunu anlamak ve onun bu yönünü geliştirmek çok yararlıdır. İyi yetiştirilirse övünülecek bir insan olur.


Akrep burcu


Neşeli, hareketli, cana yakın bir tiptir. Problemlerden hoşlanır ve bunları ortadan kaldırmak ister. Onun için derslerinde başarılı olur. Ancak gizlilikten hoşlanan, biraz sinsi bir tiptir. Kendisine verilmeyeni hileye kaçarak elde etmeyi ister. Buna fazla zeki ve cesur olması yol açar. Zeka ve cesaretini uygun alanlara yöneltmek gerekir. Böylece gizli kapaklı işlere kalkmaz.

Yay burcu


Ailesi tarafından çok sevilir. Bu güzel, neşeli, cana yakın, hareketli çocuk ayrıca çok dürüsttür. Daima neşeli olan çocuk asla emir dinlemez. Ona ısrar etmek, cezalandırmaya kalkmak hatadır. Çünkü bu çocuk doguştan bagımsızdır. Onun için çocuga, güleryüz, sevgi ve şefkatle davranılmalı ve yumuşaklıkla her şey ögretilmeli. Bütün mesele onun fazla enerjisini uygun bir alana yöneltebilmektir.

Oglak burcu

Çekingen, kolay kolay gülmeyen bir tiptir. Zaten bu burçta doganlar çocukluk çaglarından itibaren olgunlaşır ve orta yaştan sonra da gençleşmeye başlarlar. Hırslı, dikkatli, sabırlı ve inatçıdır. Bu yüzden derslerine dikkat etmesi ve sabırla çalışması mümkündür. Çok daha zeki ögrencilerden daha da fazla başarı gösterir. Kafası gelişince de daha planlı ve metotlu hareket eder. Ancak hislerini anlamak, onu duydugu güvensizlikten kurtarmak gerekir.

Kova burcu

O diger çocuklar gibi her gün okula gitmeyi istemeyebilir. Uygun bulmadıgı şeyler yüzünden ciddi tartışabilir. Meraklıdır. Ünlü kimselerin hayatlarını inceler, sonra kendi kendine hayaller kurar. Daima desteklemeli, cesaret verilmelidir. Zamanla okulu, arkadaşlarını çok sever. Arkadaşlarını etkiler. Küçük yaşta meslegi hakkında karar verecek kadar zekidir. Onu sevin ve şefkat gösterin ama daha önemlisi yaşıtınızmış gibi davranarak problemleri halledin.

Balık burcu


Çekingen ve utangaçtır. Resim, müzik, edebiyat gibi konularda kabiliyeti vardır ama hayal aleminde yaşar. Kendi haline bırakılırsa içine kapanır ve hayalleriyle baş başa kalmayı tercih eder. Zekası sayesinde derslerini çabuk kavrar. Ama sert bir söz veya bakış onun kırılmasına ve derslerden sogumasına yeterlidir. Ögretmenin de çocugu anlayarak yumuşak davranması gerekir. Küçük yaşta güzelliklere olan düşkünlügünü vurgular. Resim yapması, kitap okuması, müzik dinlemesi için onu teşvik edin. Böylece güzellik arzusunu tatmin eder ve yeteneklerini ortaya koyar. Balık çocugu kıskançtır. Kardeşlerini ona tercih etmek huzurunu kaçırır.